Kapka po kapce – Voda je nejdůležitějším zdrojem života

Voda je nejdůležitějším zdrojem života. My, kteří jí máme dostatek, ji vnímáme jako samozřejmost. Nemusí to ale platit vždycky. Voda si zaslouží naši ochranu. Změna začíná u vás. Kapku po kapce.

Drop by drop, Kapku po kapce, tak se jmenuje soutěž OSN určená nejen pro mladé a nejen profesionály věnující se grafickému designu. Téma je jasné: voda jako naše bohatství. Vítězové budou známí 5. června a nejlepší práce budou vystaveny na webu soutěže, publikovány v některých evropských tištěných médiích a stanou se součástí výstav v řadě zemí Evropy. Vítěze vybere porota složená z profesionálů v oblasti designu, reklamy, fotografie a ochrany životního prostředí.

Voda, voda!

Voda je bezesporu jedním z nejcennějších zdrojů planety. Proto je důležité, abychom na jejím využívání co nejvíce spolupracovali. Počet obyvatel Země roste a s tím i spotřeba vody. Klimatická změna naproti tomu způsobuje, že zásob vody v mnoha regionech světa ubývá. Ledovce se zmenšují, srážky jsou méně předvídatelné a záplavy a sucha stále extrémnější. Většinu zdrojů vody musíme využívat společně. Na čtyřicet procent populace žije v povodích, která zasahují do dvou a více států. V debatách o sdílení omezeného množství vody často zaznívají obavy o vypuknutí násilných konfliktů. Přestože voda skutečně může být katalyzátorem konfliktů mezi státy či jednotlivými složkami společnosti, ve skutečnosti je tomu naopak. Nejčastějším řešením přístupu ke zdrojům vody je spolupráce.

Vodní zdroje

Celkový objem vody na Zemi je přibližně 1,4 miliardy k m³. Z toho je 35 milionů k m³ – přibližně 2,5 procenta – sladké vody. Sedmdesát procent zásob sladké vody se vyskytuje ve formě ledu nebo trvalé sněhové pokrývky na horách a oblastech Antarktidy a Arktidy. Přibližně 30 procent sladké vody je ukryto v zemi, sladkovodní jezera a řeky obsahují 0,3 procenta. Jen necelé jedno procento zásob vody je ale využitelné pro ekosystémy a lidstvo. Přibližně 70 procent sladké vody je využíváno na zavlažování, 22 procent v průmyslu a osm v domácnostech. V průběhu minulého století rostla spotřeba vody dvakrát rychleji v porovnání s nárůstem počtu obyvatelstva Země. Do roku 2025 se podle odhadů zvýší úbytek zdrojů vody v rozvojových zemích o 50 procent, v zemích vyspělých o 18 procent. Do roku 2025 bude 1,8 miliardy lidí žít v zemích a regionech s absolutním nedostatkem vody. Až dvěma třetinám populace může nedostatek vody hrozit.

Přístup k pitné vodě

Téměř 900 milionů lidí – více než jeden člověk ze šesti – nemá přístup k dostatečnému množství bezpečné vody. Podle doporučení OSN potřebuje člověk na zajištění základních potřeb – pití, vaření a mytí – 20 až 50 litrů nezávadné vody denně. Průjmová onemocnění jsou nejčastějším onemocněním a nejčastější příčinou úmrtí vůbec. Téměř 90 procent úmrtí na průjmy mají na svědomí nevyhovující hygienické podmínky včetně nedostupnosti nezávadné vody na hygienu, pití a vaření. Až 2,5 miliardy lidí, z toho miliarda dětí, nemají k dispozici ani ta nejzákladnější hygienická zařízení. Z toho důvodu zemře každých 20 vteřin jedno dítě. To je jeden a půl milionů dětských životů, jež šlo zachránit. Řádné mytí rukou mýdlem a nezávadnou vodou může snížit riziko průjmových onemocnění téměř o 50 procent.

Potravinová bezpečnost

K pití stačí člověku 2 až 4 litry vody denně. Příprava celodenní stravy pro jednoho člověka ale vyžaduje 2 až 5 tisíc litrů. Produkce jednoho kilogramu rýže vyžaduje jeden až tři tisíce litrů vody, kilogram hovězího masa 13 až 15 tisíc litrů. Celková plocha uměle zavlažované zemědělské půdy je 277 milionů hektarů, což je asi 20 procent. Zbylých 80 procent závisí jen na přírodním zavlažování. Podle Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) se výnosy z přirozeně zavlažované půdy do roku 2020 sníží až o 50 procent. Objem sněhu a ledu v Himalájích, jenž je z velké části zásobárnou vody pro zemědělskou výrobu v jižní Asii, se do roku 2030 zmenší díky probíhající klimatické změně až o 20 procent.

Voda a ekologie

Ve vodních tocích končí denně dva miliony tun komunálního odpadu. V rozvojových zemích je bez jakékoli úpravy vypouštěno do vodních zdrojů 70 procent průmyslového odpadu. Rostoucí objem používaných hnojiv na zvýšení výnosů v průběhu příštích tří dekád přinese až 20 procentní nárůst objemu sloučenin dusíku v řekách a následně pak v pobřežních ekosystémech. Od roku 1900 ubylo na světě na 50 procent mokřadů. V letech 1991–2000 zemřelo při více než 2 a půl tisících přírodních pohrom na 665 tisíc lidí. Více než 90 procent těchto pohrom mělo přímou souvislost s vodou. Na červnové konferenci OSN v Riu de Janeiro bude proto voda jedním z hlavních témat v rámci udržitelného rozvoje.

Proč potřebujeme Rio+20?

O červnové konferenci OSN v Riu de Janeiro

  • Na světě nyní žije 7 miliard lidí – do roku 2050 nás bude 9 miliard.
  • Každý pátý člověk – tzn. celkem 1,4 miliardy lidí – má v současnosti na živobytí 1,25 USD na den nebo ještě méně.
  • Jedna a půl miliardy lidí nemá přístup k elektřině. Dvě a půl miliardy lidí nemá toaletu. A téměř jedna miliarda lidí každý den hladoví.
  • Emise skleníkových plynů dále stoupají. Pokud něco neuděláme se změnou klimatu, více než třetina všech známých druhů organismů může vyhynout.
  • Máme-li příštím generacím zanechat svět, ve kterém lze žít, musíme se na problém rozsáhlé chudoby a ničení životního prostředí zaměřit už dnes.
  • Rio+20 je příležitostí uvažovat globálně, abychom všichni mohli jednat lokálně pro zajištění společné budoucnosti.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.