Foto © Shutterstock

Zapojte se do lékařského výzkumu!

Neurologické klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady shání dobrovolníky, kteří za odměnu 500 korun přijdou na dvě setkání, při kterých budou konverzovat s počítačem. Díky tomu bude možné vyvinout samovyšetřovací aplikaci, která bude schopná včas zhodnotit problémy s pamětí. Díky vám může vzniknout unikátní projekt, který pomůže tisícům lidí.

Na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze se dlouhodobě zabýváme vyšetřováním paměti pomocí testů, které včas odhalí počínající poruchy paměti a demenci.  Vyšetření v současnosti probíhá osobním způsobem v ordinacích. Elektronické samovyšetření na dálku by poskytlo zhodnocení paměti u většího počtu lidí bez pomoci další osoby. K tomu je zapotřebí vyvinout počítačovou aplikaci, která by toho byla schopna.

Pomozte se zajímavým a praktickým výzkumem, odměníme vás!

Vyšetření provádí mladé a zkušené magistry psychologie a logopedie v Praze ve FN Královské Vinohrady. Vyšetření obnáší 2 sezení v odstupu 3 měsíců. První návštěva trvá přibližně 1 hodinu a druhá přibližně 1,5 hodiny. Za účast na obou vyšetřeních obdržíte celkovou finanční odměnu 500 Kč jako naše poděkování.

Pomůžete dobré věci a prestižnímu výzkumu. Čím více bude vyšetřeno lidí, tím kvalitněji bude aplikace pracovat. Stěžejní součástí výzkumu je rozhovor s počítačem. Odpovědi z rozhovoru budou přepsány do textové podoby. Umělá inteligence se z nich bude učit které texty patří normální osobě, a naopak, které pacientům s kognitivními poruchami či demencí. Pokud se podaří takto vyvinout inovativní počítačovou aplikaci, bude to v budoucnu znamenat prakticky neomezené počty vyšetření paměti z pohodlí domova.

Vyšetření provádí mladé a zkušené magistry psychologie a logopedie v Praze ve FN Královské Vinohrady. Vyšetření obnáší 2 sezení v odstupu 3 měsíců. První návštěva trvá přibližně 1 hodinu a druhá přibližně 1,5 hodiny. Za účast na obou vyšetřeních obdržíte celkovou finanční odměnu 500 Kč jako naše poděkování.

Kdo se může přihlásit?

Pro zařazení do výzkumu je nezbytné splnit následující VSTUPNÍ KRITÉRIA:

  • věk nad 45 let
  • bez potíží s pamětí
  • bez rodinného výskytu demence nebo poruch paměti zjištěné lékařem u rodičů či
    sourozenců
  • žádné neurologické obtíže (bez epilepsie, bezvědomí, vážného poškození mozku)
  • psychické zdraví (bez deprese, bez závislosti na alkoholu nebo drogách)
  • čeština jako mateřský jazyk

Vítáme všechny zájemce splňující tato kritéria, ale nejcennější je pro nás účast osob se základním vzděláním nebo vyučením, a také mužů. Proto nás potěší, když se přihlásí dělníci, řemeslníci, pomocné síly v kuchyni, úklidoví pracovníci atd.

Jak se přihlásit?

Pokud splňujete vstupní kritéria a máte o naši studii zájem, prosíme vyplňte vstupní elektronický
dotazník na odkaze:  https://1url.cz/Drgik.

Co se stane potom?

Po vyhodnocení dotazníku se Vám ozveme s pozvánkou na vyšetření. Pokud nesplníte vstupní
kritéria, informujeme Vás, že nemůžete být zařazeni. Potěší nás, když dáte vědět rodině, Vašim
příbuzným a známým, aby také zvážili svou účast a připojili se k dobré věci. Naše kapacity jsou
neomezené. Trvalý odkaz k náboru dobrovolníků je na našich internetových
stránkách: https://www.abadeco.cz/vyzkumy/rozhovor-s-pocitacem/normalni-bezna-osoba
Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na viděnou!

prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Mgr. Marie Krejčová (psycholožka), Mgr. Michaela Zapletalová (logopedka)
Neurologická klinika, FNKV Praha

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.