Foto © Aegon pojišťovna a. s.

Péče o osobu blízkou: Vše, co vás zajímá

Pojem péče o osobu blízkou se stává stále skloňovanějším tématem. Zejména v souvislosti s pracovním životem. Započítává se péče do důchodu? Jak získat příspěvek na péči? Pojďme se na péči o osobu blízkou podívat zblízka.

Péče o osobu blízkou a důchod

Řada lidí se rozhodne nezvolit možnost umístění svých rodinných příslušníků do specializovaného ústavu pro osoby odkázané na pomoc jiných. Chtějí se o blízké starat sami. Tato varianta se však často neslučuje s pracovními povinnostmi a pečující osoby musí odejít ze svého zaměstnání. Vyvstává pak ovšem otázka: Započítá se péče o seniory nebo jiné blízké do nároku na důchod? Ano, započítá. Musíte však postupovat podle požadavků České správy sociálního zabezpečení.

Zákon o důchodovém pojištění pracuje s termínem náhradní doba pojištění. Jedná se o časový úsek, kdy sice aktivně nepracujete (čili neodvádíte pojistné), přesto se vám období započítává do doby pojištění nezbytné pro přiznání důchodu. Náhradní doba pojištění se vztahuje také na období péče o osobu blízkou, pakliže váš svěřenec spadá do kategorie závislosti II, III nebo IV.

Kategorii závislosti blízké osoby určí sociální šetření na základě žádosti o příspěvek na péči, kterou si podejte ideálně neprodleně po zahájení péče. K přiznání příspěvku dochází totiž nejdříve ke dni podání žádosti. Následně se nejpozději do 2 let od ukončení péče obraťte na okresní správu sociálního zabezpečení. Instituce vydá rozhodnutí o délce a rozsahu uskutečněné péče o osobu blízkou, které následně poslouží jako podklad pro budoucí posouzení péče jako doby důchodového pojištění. Poté podejte návrh na zahájení řízení pro rozhodnutí o délce a míře péče.

Kdo má nárok na příspěvek na péči

Žádost o příspěvek na péči však pochopitelně neslouží jen jako důkazní dokument pro přiznání důchodu. Jeho primárním cílem je poskytnout finanční pomoc osobám závislým na pomoci druhých, aby mohly pokrýt vzniklé náklady na péči. Mezi tyto náklady spadá například nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, služby profesionálních pečovatelů. Výše samotného příspěvku se pak odvíjí od stupně závislosti. Stupeň závislosti se posuzuje dle:

  • mobility
  • orientace
  • komunikačních schopností
  • stravování
  • oblékání a obouvání
  • schopnosti provádět osobní hygienu
  • výkonu fyziologických potřeb
  • péče o vlastní zdraví
  • osobní aktivity
  • péče o domácnost

Žádost podává buď sama závislá osoba, nebo její blízcí na Úřadu práce ČR. K ní je třeba vyplnit Oznámení o poskytovateli pomoci. Následné rozhodnutí závisí na posudkovém lékaři České správy sociálního zabezpečení, jenž vydává verdikt dle zdravotní dokumentace od praktického lékaře a sociálního šetření. Zda máte vy nebo váš blízký nárok na příspěvek na péči, můžete zjistit pomocí dotazníku na www.pece.cz.