Z Londýna do New Yorku

Potřebujete poradit, něco vysvětlit či jen správně nasměrovat? Odborníci z Linky seniorů vám dotazy rádi zodpoví.

Mezinárodní prostor

Pozemek sídla OSN je majetkem Spojených národů. Je to mezinárodní území, na které bez souhlasu generálního tajemníka nesmí vstoupit a uplatňovat své pravomoci žádná z autorit USA.

Spojené národy jsou ale vázány smlouvou se svou hostitelskou zemí, jejíž cílem je zabránit zneužití sídla OSN jako útočiště pro osoby, které se chtějí vyhnout odpovědnosti za porušování zákonů, soudnímu procesu nebo pravděpodobnému vyhoštění ze Spojených států. OSN má svůj vlastní hasičský sbor, bezpečnostní síly i poštovní úřad se speciálními známkami.

Aktuální počet členských států OSN je 192. Kromě svých stálých zástupců v OSN vysílají členské země každoročně na zasedání Valného shromáždění více než pět tisíc lidí. Sekretariát OSN v New Yorku čítá téměř pět tisíc zaměstnanců z celkového počtu přibližně 7 500 na celém světě.  Za rok navštíví newyorské sídlo OSN přibližně 700 tisíc lidí. Více než tři a půl tisíce novinářů je v sídle OSN akreditováno trvale, během hlavních zasedání jich do sídla OSN přijíždí více než deset tisíc.

Proč New York?

Po vzniku OSN v roce 1945 se o umístění Spojených národů ucházela řada zemí. Rozhodující nakonec bylo pevné a jednohlasné rozhodnutí amerického Kongresu pozvat OSN, aby vybudovala svůj hlavní stan v USA.  Zvláštní komise OSN poté začala vyhledávat vhodné lokality. V úvahu přicházela Filadelfie, Boston či San Francisco. O New Yorku a přeplněném Manhattanu se příliš neuvažovalo. Na poslední chvíli však přišla od Johna D. Rockefellera, Jr. nabídka na koupi pozemku na východní části centrálního Manhattanu, na kterém stála jatka, průmyslové budovy a říční přístaviště, za 8,5 miliónu dolarů. Velká většina zemí Valného shromáždění tuto nabídku přivítala a dne 14. prosince 1946 bylo hlasováním o umístění sídla OSN rozhodnuto. Město New York připojilo k pozemku další věcné dary.

Než bylo vybudováno ústředí v New Yorku, fungovala OSN v různých dočasných působištích. První zasedání Valného shromáždění se konalo v Londýně (únor 1946), druhá část zasedání se přestěhovala do města Flushing ve státě New York (říjen-prosinec 1946).

Tip na výlet

Chystáte se navštívit některé ze světových galerií a muzeí v New Yorku, Ženevě nebo Vídni? Zahrňte do svých plánů i návštěvu sídla OSN, kde se píše historie poválečného uspořádání světa. Návštěvní dny v centrále OSN v New Yorku jsou sedm dní v týdnu s výjimkou ledna a února, kdy je budova Spojených národů o víkendech veřejnosti uzavřena. Návštěvníci jsou seznamováni s historií, strukturou a fungováním Organizace spojených národů a mohou nahlédnout i do jednacích sálů Va lného shromáždění či Rady bezpečnosti.

Ženevský Palác národů byl dokončen v roce 1936, kdy se stal sídlem Společnosti národů, předchůdkyně současné OSN. Vybudován byl uprostřed rozsáhlého parku majestátních stromů podle návrhu pěti architektů z Itálie, Švýcarska, Francie a Maďarska. Jednou z atrakcí parku jsou volně se pohybující pávi. Do základů paláce byla uložena i skříňka se seznamem členských zemí Společenství národů včetně Československa, kopie zakládací listiny Společnosti národů a mince všech členských zemí. Dnes v Paláci národů sídlí Úřad OSN v Ženevě a řada významných organizací a institucí OSN, mimo jiné i Rada lidských práv, Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky (UNHCR), Světová zdravotnická organizace (WHO) či Mezinárodní organizace práce (ILO).

Vídeňské mezinárodní centrum (VIC) bylo na břehu Dunaje postaveno podle návrhu rakouského architekta Johanna Stabera v letech 1973-1979. Iniciátorem myšlenky vybudovat ve Vídni toto významné mezinárodní centrum byl rakouský kancléř Bruno Kreisky. Celkem šest výškových věží VIC obklopuje kruhovou konferenční budovu. Jedna z nich byla loni pojmenována podle bývalého generálního tajemníka OSN Kofiho Annana. Vídeň je hlavním sídlem hned několika organizací systému OSN, mimo jiné Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) či Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO).

Článek vznikl ve spolupráci s kanceláří OSN v Praze www.osn.cz

Více informací na www:

Sídlo OSN ve zkratce:

  • Budova Sekretariátu je nejvyšší z budov komplexu, má 39 nadzemních a tři podzemní    podlaží.
  • Čtyři hlavní budovy: Sekretariát OSN, Valné shromáždění, Konferenční areál a Knihovna  Daga Hammarskilda.
  • Projektanti: Wallace K. Harrison (USA, hlavní architekt); členové: Nikolaj D. Bassov  (Sovětský svaz), Gaston Brunfaut (Belgie), Ernest Cormier (Kanada), Charles E. Le   Corbusier (Francie), Liang Seu-Cheng (Čína), Sven Markelius (Švédsko), Oscar Niemayer  (Brazílie), Howard Robertson (Velká Británie), G. A. Soilleux (Austrálie) a Julio Vilamajo  (Uruguay).
  • Stavební práce začaly 24. října 1949.
  • Cena: 65 miliónů USD.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.