Na voziku

Poraďte si s handicapem

Dokud jsme mladí, silní a zdraví, své tělo většinou nevnímáme. Běda ovšem, když se pak samo ozve. Chvíli bojujeme, překonáváme se, ale pak si uvědomíme, že není třeba se trápit. Existuje tolik vymožeností moderní zdravotnické techniky, že svůj handicap můžeme zmírnit a často i zcela vyrovnat. K tomu nám slouží kompenzační pomůcky.

Kolik jich je k dispozici, napoví pohled do Číselníku veřejného zdravotního pojištění –  v současné době obsahuje 698 stránek. Laik se brzy ztratí, takže prvním krokem by měla být návštěva lékaře. Po vyšetření a stanovení diagnózy by vám měl doporučit nejvhodnější pomůcku, vydat poukaz a upozornit na všechny další náležitosti – zda je plně hrazena pojišťovnou, zda musíme něco doplatit, kdo hradí opravy a kdy můžeme žádat o pomůcku novou. Platnost poukazu je třicet dnů. Ve speciální prodejně zdravotnických potřeb vám kompenzační pomůcku vydají a seznámí vás s jejím používáním a údržbou.

Když zrak nestačí

Nejčastěji předpisovanou kompenzační pomůckou jsou brýle. Každý pojištěnec má nárok na nové brýlové čočky a obruby do výše 150 Kč jednou za tři roky. Víte ale, že ti, co mají tři dioptrie do dálky, mají nárok hned na dvoje kompletní brýle včetně obrub? To proto, aby měli okamžitou náhradu v případě poškození brýlí.

Když sluch nestačí

O sluchadlech bychom měli vědět víc než jen to, že je může předepsat pouze odborný lékař. Každý sluchově postižený má právo vyzkoušet sluchadla stejné kategorie nejméně od tří výrobců uvedených v Číselníku. Musí mu být nabídnuto sluchadlo plně hrazené pojišťovnou. Tím však péče nekončí. Po měsíci používání sluchadla si vás lékař pozve, aby znovu prověřil nastavené hodnoty sluchadla a zjistil, jak dalece si jeho uživatel na sluchadlo zvykl. Adaptační doba bývá obvykle tři až čtyři týdny, výjimkou nejsou ani tři měsíce. Kromě sluchadel mají sluchově postižení lidé k dispozici celou řadu dalších pomůcek pro normální život – třeba bezdrátové zařízení umožňující poslech televize, telefony se zesíleným zvukem, signalizace telefonního a bytového zvonku. Ten indikuje nejen zvonění, ale třeba i klepání na dveře, pohyb před dveřmi, kouř v místnosti apod. Buď se jedná o systém nainstalovaný přímo do světelného rozvodu po bytě, takže když někdo zazvoní, rozsvěcují a zhasínají se všechna světla v bytě, nebo jde o systém s fotovýbojkou, která intenzivními světelnými záblesky upozorní neslyšícího na zvonek. Od dubna 2000 platí nový seznam rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené, na které přispívají i sociální odbory okresních úřadů. Právě indikátory telefonního signálu či domovního zvonku hradí až do plné výše ceny. Podrobný popis těchto výrobků včetně poradny a pomoci při jednáních na sociálních úřadech najdete na webové stránce www.kompone.cz.

Když tělo nestačí

I docela obyčejná hůl dokáže učinit naši chůzi jistější, bezpečnější a pohodlnější. A stejně se  setkáte s lidmi, kteří se za ni zbytečně stydí a riskují úraz. Přitom hůl sluší i elegantním dámám, tak pryč s předsudky! Také na hole a berle musí lékař vystavit poukaz. A to se pochopitelně týká i invalidních vozíků. U nich navíc platí, že úhrada vozíku z veřejného pojištění podléhá schválení revizním lékařem. K elektrickému vozíku se váže ještě jedna důležitá podmínka. Tělesná a mentální schopnost pacienta musí odpovídat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. Klient se tudíž musí podrobit vyšetření zraku a psychologickým testům.

Co je dobré vědět

Každá kompenzační pomůcka má stanovenou užitnou dobu. V případě hole to jsou tři roky, u berlí dva roky. Chodítko může být předepsáno jednou za pět let a předpis podléhá schválení revizním lékařem. Totéž se týká i dalších pomůcek: například sedačky na vanu a klozetového křesla. Polohovací lůžko se může předepsat jednou za deset let, taktéž polohovací zařízení s příslušenstvím a zvedáky. Po uplynutí užitné doby nemá pacient automaticky nárok na předepsání nového prostředku, rozhodnutí záleží na lékaři. A opravy? Garanční opravy zajišťuje výrobce, ostatní hradí uživatel. Pokud jde o pomůcky, které zůstávají v majetku pojišťovny (např. invalidní vozík), veškeré opravy hradí pojišťovna. Nepřeberné množství kompenzačních pomůcek si můžete vypůjčit v půjčovnách, které fungují po celé republice. Jedná se o charity, hospice a střediska domácí péče. Přehled mají na sociálních odborech místních úřadů a seznam najdete také na www.prvnikrok.cz. Další důležité stránky: Centrum pro zdravotně postižené a seniory: www.czp.az4u.info. Dále www.zdravotnipotreby.cz, což je největší internetová prodejna kompenzačních pomůcek obsahující přes 5000 položek.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.