Staré a památné stromy

Nechce se ani věřit, jakého věku se dožily některé duby, lípy, borovice a některé další stromy vysazené před stovkami let na návsích nebo před štíty stavení. Pod jejich korunami prošly životy mnoha lidských generací. Přežily vichřice, silné mrazy, období sucha i povodně. Kmeny mají často duté nebo poničené od zásahu blesků. Jejich stáří se odhaduje na 300-1000 let.

Ráj starých stromů

Jsou oblasti, kde se zachovalo mnoho starých a památných stromů, jinde se s nimi potkáte jen zřídka. Přímo rájem starých stromů jsou například Železné hory v oblasti Českomoravské vrchoviny. Je zde rovněž patrný přístup lidí k přírodě. Většina stromů je pečlivě udržována a chráněna. Snad je to vedle příznivého přírodního klimatu krajiny jeden z důvodů, proč tu naleznete tolik nádherných starých a památných stromů.

Staré stromy radí

Vedle výtvarných hodnot, kterými  staré stromy působí na naše estetické cítění, přispívají i k regeneraci našich sil. Mohou být ovšem i našimi praktickými rádci. Když se například rozhodujete, jaký strom vysadit na zahradě u vaší chaty nebo chalupy, podívejte se do nejbližšího okolí, kterým druhům nebo případně odrůdám se daří nejlépe. Vyvarujete se tak chyb, které budete později těžko napravovat.

Údržba stromů

Staré památné stromy jsou většinou v péči státu, který zajišťuje jejich údržbu. Ale mnoho dalších starých a krásných stromů máte na zahradě nebo rostou v nejbližším okolí. A těm můžete často zachránit, nebo prodloužit život jednoduchým zásahem. Pokácení stromu se často jeví jako nejjednodušší způsob jeho vyléčení. Ale mělo by to být vždy až krajní řešení! Uvědomte si, jak dlouho roste a co všechno nám přináší velký strom. U starých stromů, pokud mají dutinu, je nutné ji zajistit vhodnou stříškou proti zatékání dešťové vody. Nejlépe vypadá stříška z přírodního materiálu, například šindele. Dutinu je nutné vyčistit od vyhnilého dřeva až na zdravou část a tu natřít ochranným nátěrem. Nejčastěji se používá Luxol s přídavkem fungicidu proti dřevokazným houbám. U paty kmene musí zůstat otvor pro odvětrání dutiny. Rozvrácení vykotlaného stromu lze zabránit stažením železnými obručemi.

Průklest

Tak se odborně nazývá udržovací řez, při kterém se odstraňují nevhodné zahušťující, suché, poškozené a nemocné větve a zároveň se podporuje rostlina k vytváření nových přírůstků. Dbáme na to, aby po průklestu nevznikly nežádoucí prostory v koruně, do kterých by mohl například vniknout vítr a korunu poškodit.

Řez větví

Pokud větev úplně neodstraňujeme, ale chceme odříznout jenom část, která byla poškozena, řežeme na některém nižší rozvětvení tak, aby větev měla další pokračování. Nedodržíme li tuto zásadu, rána se nezaceluje a postupně odumírá.

Hlavní zásada při řezu

Řez vedeme ve větevním kroužku nejkratším směrem, aby zůstala co nejmenší rána. Roztřepené rány po pilce zahladíme zahradnickým nožem tak, že rány nekulatíme.

Nářadí k řezu

Větve odřezáváme zahradnickou pilku s otočným listem, která umožňuje vhodný směr řezu. Zahradnickou žabkou zahladíme rány.

Ošetření ran

Při řezu okrasných, ale i ovocných stromů je dobré předem prostudovat odbornou literaturu, nebo se poradit se zkušeným zahradníkem. Špatně provedené řezy a neošetřené rány jsou zárodkem vzniku zejména houbových chorob. Každou vzniklou řeznou ránu ošetřete fermežovou barvou a u ovocných stromů ji zamažte štěpařským voskem.

Kácení stromů

Je-li starý strom v tak špatném stavu, že je potřeba ho pokácet (ohrožuje-li své okolí), pak je lépe nechat tuto práci odborníkům. V poslední době se již několikrát stalo, že došlo k těžkým, ba smrtelným úrazům.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.