žlutá skvrna

Stárnutí oka a makulární degenerace

Makulární degenerace je nejčastější příčinou praktické slepoty u osob starších 55 let. Jak se onemocnění projevuje a jakým způsobem se mu úspěšně bránit, prozradí primář vitreoretinálního centra Evropské oční kliniky Lexum MUDr. Ivan Fišer, Ph.D.

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je oční choroba, která je v rozvinutých zemích nejčastější příčinou praktické slepoty lidí starších 55 let. Praktická slepota znamená neschopnost vykonávat činnosti jako je čtení či řízení auta. Makulární degenerace postihuje centrum oční sítnice, které nazýváme žlutá skvrna neboli macula lutea, zkráceně makula (obr. 1). Je to ostrůvek tkáně o průměru 2-3 mm, který nám zprostředkuje ostré vidění detailů, neboť obsahuje největší hustotu zrakových buněk (čípků a tyčinek). Proto pacienti při jejím onemocnění od samého začátku ztrácejí schopnost číst, rozeznávat tváře, všechny tvary vnímají pokřiveně, nerozeznávají barvy, později nedokážou přečíst ani velké titulky v novinách nebo sledovat televizi, nemohou řídit auto, nakonec se ani nedokážou samostatně pohybovat. Nemocní ztrácejí samostatnost, stávají se závislými na pomoci okolí.

VPMD se vyskytuje až po 50. roce věku, ale její podstatou je poškozený gen, který řídí látkovou výměnu v sítnici. Přímí příbuzní pacientů postižených VPMD mají 3x větší riziko vzniku VPMD než ostatní populace. Toto riziko zvyšuje kouření, strava chudá na ochranné prvky a ultrafialové světlo. Degenerace zpravidla vzniká v jednom oku, v průběhu dalších let však bývá postiženo i druhé oko.

Amslerova mřížka
je čtverečková síť s fixačním bodem uprostřed. Používejte ji denně nebo alespoň jednou týdně. Nasaďte si brýle na čtení a zakryjte si jedno oko (např. složeným ubrouskem). Dívejte se pouze na černý bod uprostřed obrázku, nepohybujte okem po celé čtvercové síti. Položte si otázku, zda je čtvercová síť pravidelná, zda některé čtverce nechybí nebo nejsou deformovány. Opakujte zkoušku každým okem zvlášť. Pokud zjistíte, že se čtvercovou sítí něco není v pořádku, neváhejte to oznámit očnímu lékaři.
Méně agresivní je suchá (atrofická) forma VPMD, která představuje 90 % případů VPMD, ale pouze u 10 % nemocných působí těžkou ztrátu zraku. Atrofie (zánik) buněk sítnice (tyčinek a čípků) vede v průběhu roků k výpadům částí obrazu. Obávanější, agresivnější vlhká forma se vyskytuje u 10 % pacientů s VPMD, ale u 90 % nemocných působí závažnou ztrátu zraku. Vlhká forma VPMD (obr. 2) je charakterizována prorůstáním novotvořených cév z cévnatky pod sítnici, spojeným s prosakováním tekutiny s následným otokem sítnice, jejím centrálním odchlípením a nezřídka krvácením pod sítnici. Průběh onemocnění je rychlý až dramatický a vede k praktické slepotě během několika týdnů či měsíců. Novotvořené cévy pod sítnicí vytvářejí cévnatý útvar, nazývaný choroidální neovaskularizací (CHNV), odpovědný za prosakování tekutiny či krve. Proces je ukončen vznikem vazivové jizvy až koláčovitého útvaru, podobného nádoru, zrak je zhoršen na praktickou slepotu. V některých případech může nastat i masivní krvácení pod sítnici i do sklivce, působící úplnou slepotu.

Co dělat při podezření na VPMD

Pozorujete-li pokřivení obrazu, vypadávají-li vám v textu písmena, máte-li potíže s rozeznáváním obličejů, nebo dokonce vidíte-li tmavou skvrnu v zorném poli, měli byste pomyslet na možnost, že trpíte makulární degenerací. Doporučujeme vám tento postup:

  • Zakrývejte si střídavě obě oči, abyste zjistili, které oko je postiženo.
  • Zkoušejte, nemáte-li deformované linie – pohledem na čtvercovou síť (obklady v koupelně, křížovky, čtverečkovaný papír apod.). Máte-li k dispozici Amslerovu mřížku, použijte ji podle návodu.
  • Obraťte se na svého očního lékaře či přímo na specializované sítnicové pracoviště.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.