Foto © Foto: Michal Mikšík

Znáte chráněné hřiby?

Hřibovité houby patří bezesporu k té skupině hub, která patří k těm nejoblíbenějším, a to hlavně díky tomu, že tyto houby vytvářejí veliké masité plodnice, které se výborně hodí k různým kulinářským úpravám. Jsou samozřejmě hlavním objektem naší houbařské vášně, která je v naší zemi hluboce zakořeněná. Většina hřibovitých hub, které u nás rostou, jsou výborné jedlé druhy a málokdo asi ví, že včetně forem a variet roste na území ČR více než přes sto druhů hřibovitých hub. Zatím je bohužel malé povědomí o tom, že je mezi nimi i několik druhů, které jsou dokonce chráněny zákonem a za jejich sběr hrozí nálezci nemalá pokuta!

Prvním mezníkem na poli ochrany hub z hlediska legislativního byl rok 1992, kdy vešel v platnost zákon České národní rady č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který přinesl i tolik potřebnou legislativní ochranu hub. Součástí zákona je rovněž vyhláška č. 395/1992 MŽP ČR, jejíž součástí je seznam 46 zákonem chráněných druhů hub, které jsou dle stupně ohrožení rozděleny do tří skupin: kriticky ohrožené druhy, silně ohrožené druhy a ohrožené druhy. Z hřibovitých hub byly do této vyhlášky zařazeny hřib královský (Boletus regius), hřib Fechtnerův (Boletus fechtneri), hřib moravský (Boletus moravicus) a klouzek žlutavý (Suillus flavidus). Hřib královský můžeme najít velmi vzácně v teplých listnatých lesích pod duby a buky na vápenitém podkladu. Poznáme jej podle krásně růžově načervenalého klobouku, žlutých rourek a třeně. Rovněž dužnina je na řezu žlutá, neměnící barvu. Stejné ekologické nároky má rovněž hřib Fechtnerův, který se na rozdíl od hřibu královského liší zejména šedostříbrným kloboukem a červeným páskem ve spodní části třeně, který je rovněž žlutě zbarvený. Dužnina na rozdíl od hřibu královského na řezu mírně modrá.

Hřib moravský je menší druh hřibu, který roste výhradně pod duby v teplých listnatých lesích nebo na rybničních hrázích. Celý je okrově nahnědlý, na řezu bělavý, neměnící barvu. Jeho výrazným znakem je jeho vůně, která je velmi výrazná a je směsí kopru, vanilky a kokosu. Poslední chráněný druh – klouzek žlutavý ‒ je drobný druh klouzku, který roste velmi vzácně pod borovicemi na rašeliništích, močálech a podmáčených kyselých půdách, většinou v kobercích rašeliníku. Za sběr těchto uvedených druhů hřibovitých hub nebo rušivé zásahy do jejich stanovišť mohou fyzické osobě potenciálně hrozit vysoké pokuty v řádech tisíců až desítek tisíc korun! V současné době se připravuje novela vyhlášky, do níž budou zahrnuty další druhy, včetně dalších druhů hřibovitých hub.

Dalším důležitým krokem na poli ochrany hub bylo vydání Červeného seznamu hub (makromycetů) České republiky, který vyšel v roce 2006. Červený seznam je velmi důležitým podpůrným materiálem např. pro vyhlašování nových chráněných území, avšak podobně jako je tomu u Červené knihy, nemá právní sílu zákona nebo vyhlášky. Z celkového počtu 904 druhů je zde obsaženo celkem 36 druhů hřibovitých hub zařazených do devíti rodů. Jednotlivé druhy jsou podle stupně ohrožení zařazeny do částečně upravených kategorií navržených Světovým svazem ochrany přírody (IUCN): nezvěstné (pravděpodobně vyhynulé) druhy (?EX – probably extinct), kriticky ohrožené (CR – critically endangered), ohrožené (EN – endangered), zranitelné (VU – vulnerable), téměř ohrožené druhy (NT ‒ near threatened), a druhy, o nichž jsou nedostatečné údaje z hlediska jejich ohrožení (DD – data deficient).

Málo lidí ví, že v České republice existuji i chráněná území, která vznikla za účelem ochrany hub, jedno území zejména hřibovitých. Jedná se o Národní přírodní památku Luční u Tábora, která vznikla v roce 1988 a Národní přírodní památku Velký vrch u Vršovic z roku 1989. Obě lokality jsou významné právě i výskytem vzácných hřibovitých hub a je zde samozřejmě přísný zákaz jejich sběru. U NPP Luční musíte respektovat přísný režim statutu mykologické rezervace, která je tvořena z největší části hrází rybníku. Návštěvník zde může projít jen úzkou pěšinou v koruně hráze a nesmí přitom sebrat ani poškodit žádnou houbu. Dodržování stanovených podmínek pro vstup do rezervace kontroluje správce rezervace, který je oprávněn stanovit postih vůči narušiteli pořádku. Hřibovité houby jsou jednou z nejkrásnějších součástí naší přírody a plný košík pravých hřibů dokáže bezesporu rozbušit naše srdce, zkuste se ale naučit poznat i ty druhy hub, které si zaslouží naši ochranu a i díky vám pak tyto vzácné druhy budou moci obdivovat další generace. V případě nalezení vzácného druhu hřibu či jiné houby kontaktujte autora článku, nebo níže uvedené mykologické pracoviště.

  • Česká mykologická společnost, Karmelitská 14, Praha 1, 118 00, tel. 257 530 842, e-mail: poradna @ myko.cz.
  • Mykologické oddělení a houbařská poradna, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37, Brno, tel.: 533 435 238, e-mail: vantonin @ mzm.cz
  • Mykologický klub Jihočeského muzea, Dukelská 1, České Budějovice, 370 51, tel.: 387 929 311, e-mail: priroda @ muzeumcb.cz.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.