Vital | Rozhovory Společnost Zdraví Inspirace Styl | Archiv | ↑↑

Eva Drahošová: Starší lidé mají předávat zkušenosti, ale ne poučovat

Manželka kandidáta na prezidenta Jiřího Drahoše v několika rozhovorech zmínila, že by se v roli první dámy ráda věnovala seniorům. Zeptali jsme se jí, na co konkrétně by se chtěla zaměřit.

 

Nechala jste se slyšet, že pokud se stanete první dámou, budete se věnovat pomoci seniorům. Proč právě jim?

Stanu-li se první dámou, chci se věnovat těm nejpotřebnějším. A protože senioři k této skupině patří, tak jsem se rozhodla, že svoji pomoc chci mimo jiné zaměřit i na ně.

Jaké je podle vás postavení seniorů v české společnosti?

Všechno souvisí se vším. Komunikační technologie předběhly jejich dobu a oni jsou v situaci, že se novými způsoby nemohou domlouvat, a tím se ocitají v ještě větší izolaci.

Co konkrétně by se podle vás mělo zlepšit?

Chtěla bych myslet i na rodiny, které se o své seniory dokáží postarat, a proto budu podporovat rozvoj denních stacionářů.

Jaké vzpomínky máte spojené se svými prarodiči?

Uvědomuji si důležitou roli, jakou pro mě hráli babička s dědečkem. Měli na mě vždy čas a trpělivost. Společně strávené chvíle mi nic nenahradí.

Je stáří moudré? Nebo je to klišé a moudrost stáří ve skutečnosti neexistuje?

Moudrost se obvykle pojí ke stáří. Pro mě to znamená předávání zkušeností, ale žádné pravidlo neplatí bez výjimky. Lidé laskaví bývají většinou i moudří.

Jaký je smysl stáří?

Stáří patří k přirozenému koloběhu života.

Mohou staří lidé něco předat mladším?

Mohou, ale mladší musí mít dobrou vůli naslouchat.

Dělají staří lidé nějaké chyby v přístupu k mladším a naopak, v čem by se měl podle vás zlepšit přístup mladých ke starým lidem?

Dobrá komunikace je vždy záležitostí obou stran. Starší lidé mají zkušenosti předávat, ale nemají poučovat.

Jaké podle vás jsou největší výzvy stáří a stárnutí?

Největší výzvou stáří je, stáří se nepoddávat a být do poslední chvíle aktivní.

Pracovala jste jako knihovnice, nyní jste v důchodu. Jaká jste babička?

Já bych vaši otázku poopravila, jaká jste byla babička? Měla jsem vždy pro vnoučata hodně času. Což se jistě nezmění, i pokud se stanu první dámou. Využiji každé příležitosti, abych se s nimi mohla vidět.