finance

Finanční poradna‌ – Chytrý dluh

K financím je nutné přistupovat s rozvahou. Vyplatí se plánovat: kdo hledí dopředu, má vyhráno. Uhlídat peníze stojí energii, rozpočet je hlavně práce.

Odchod do starobního důchodu můžeme snadno předvídat. Tato událost s sebou nese mnoho změn. Nejčastěji klesají celkové příjmy. Ne však pokaždé. Rodinnému rozpočtu mohou pomoci občasné příjmy, menší úvazky či brigády. Jako všude, i zde se vyplácí řádná příprava.

Dlouhodobé pravidelné ukládání nebo investice do různých fondů mohou pokrýt alespoň inflační znehodnocení a poskytnout finanční zázemí pro období zmenšených příjmů. Zde je třeba začít dostatečně včas, nejlépe již v mladém věku. Teprve tak se z malých částek stane během mnoha let obnos, který pak může hrát důležitou roli. Mezi to patří i investice nehmotné, nepeněžní. Věnujeme-li se dětem, rodině, vnoučatům, můžeme snáze očekávat jejich pomocnou ruku, až bude potřeba.

Na období snížených příjmů je dobré se připravit i z druhé strany − z pohledu výdajů. Mezi největší výdajové položky patří bydlení – ať již nájem či služby spojené s bydlením. Čím dříve se odhodláme ke změně, tím lépe. Nemovitost nebo její část můžeme i pronajímat a snížit tak čisté výdaje. Dokonce můžeme část věcí movitých nebo nemovitých prodat a částku použít na splácení výdajů.

Součástí výdajů jsou v našem rozpočtu i splátky našich dluhů. Splácíme jistiny i tzv. příslušenství – tedy různé poplatky, úroky, případně pokuty a úroky z prodlení. Čím důvěryhodnější jsme dlužníci, tím máme vyšší šanci získat úvěr s nízkými náklady. Proto se dá doporučit již několik let před odchodem do starobního důchodu plně se věnovat osobnímu a rodinnému rozpočtu tak, aby nikde nedošlo k prodlení se splácením. Pak totiž bude snadné docílit u věřitelů změny splátkových kalendářů a snížit celkové měsíční zatížení, které lépe vyhovuje situaci nižších příjmů.

Dluhy vznikající v důchodovém věku jsou velkým rizikem. Může nastat nemoc, úraz nebo jiné nemilé události, které ohrozí naši schopnost splácet. V tom případě se celkový dluh rozrůstá o různá penále a poplatky, výsledkem může být i exekuce. Všechny našetřené nebo investované peníze jsou v tomto okamžiku ohroženy, a proto je vhodné si každý dluh v tomto věku dvakrát rozmyslet a konzultovat jej s potomky. Možná se najde jiná cesta než nový dluh.

V případě starších dluhů, které se nepodařilo splatit před odchodem do důchodu, záleží na celkové situaci. Když jsme mysleli dopředu, používali jsme správné nástroje finančního trhu a dbali pravidel finanční obezřetnosti, můžeme být relativně klidní. Ať již majetek v kterékoli formě, aktivní a přející příbuzní, nebo občasná či pravidelnější práce, to vše zajišťuje splácení našich dluhů. Kde ale nezbylo nic než dluhy, tam není z čeho brát. Smutnou představou je život v exekucích, kdy seniorovi zůstává do doby vymožení celé dlužné částky a nákladů na činnost exekutora jen zákonná nezabavitelná částka. Abychom se tomu vyhnuli, musíme si nasadit pořádné brýle a dívat se již v produktivním věku daleko dopředu.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.