oko

Odchlípení sítnice

Sítnice je tenká blanka, která pokrývá vnitřní povrch oka. Je tvořena vrstvami nervových a světločivných buněk, tyčinek a čípků, a nervových vláken. Sítnice má podobnou funkci jako film ve fotoaparátu. Přes optický aparát oka tvořený rohovkou a čočkou se na ni promítá obraz, který je poslán pomocí zrakového nervu do mozku.

Centrální část sítnice, tzv. makula neboli žlutá skvrna, je nejdůležitější pro ostré centrální vidění, pro čtení, řízení auta, rozeznání obličeje apod. Poškození makuly vede ke ztrátě jemného rozlišení detailů. Periferní část sítnice slouží k perifernímu vidění. Zásobení sítnice kyslíkem poskytují sítnicové cévy. Jejich poruchy, uzávěry či krvácení, vedou rovněž k závažnému poškození zraku. Sítnice je volně přiložena k cévnatce. Vnitřní část oka vyplňuje sklivec. Je to čirý gel, který je tvořen převážně vodou, kolagenními vlákny a kyselinou hyaluronovou. Zadní plocha sklivce zevnitř naléhá na vnitřní povrch sítnice. Během života dochází ke strukturálním změnám sklivce, kdy v něm vznikají dutiny naplněné vodou. Tyto procesy mohou vyústit  k odloučení sklivce a  k jeho odtržení od zrakového nervu.

Odchlípení sítnice je závažné oční onemocnění. Neurosenzorická vrstva sítnice se odloučí od vnitřního povrchu oka. Pod sítnicí se hromadí tekutina, dochází ke ztrátě její funkce a vidění dle rozsahu odchlípení. Když není urychleně provedena operace, světločivné a nervové buňky postupně odumírají a je možné nevratné poškození zraku. Roční výskyt tohoto onemocnění je přibližně 1:10 000 obyvatel. Příčinou odchlípení sítnice může být trhlina sítnice, trakce – tah za sítnici, prosakování tekutiny při přítomnosti jiného očního nebo celkového onemocnění. Trhliny sítnice jsou nejčastější příčinou. Vznikají vlivem odlučujícího se sklivce v místech abnormální adheze k sítnici, v periferních degeneracích sítnice, po tupém nebo ostrém poranění oka.  Odlučující se sklivec od povrchu sítnice svým mechanickým drážděním vyvolává specifické příznaky. Pacient  pozoruje záblesky a různé pohybující se zákaly. Tyto akutně vzniklé příznaky jsou vždy indikací k neprodlenému očnímu vyšetření.  Rizikovými faktory jsou především krátkozrakost, periferní degenerace sítnice, oční poranění, odchlípení sítnice již na jednom oku. Trakční odchlípení sítnice se vyskytuje nejčastěji u pokročilé proliferativní diabetické retinopatie, retinopatie nedonošených a oběhových poruch sítnice. Odchlípení sítnice bez přítomnosti trhliny může způsobit nitrooční zánět, nádor nebo metastáza.

Mezi první příznaky odchlípení sítnice patří záblesky, přibývání plovoucích zákalků, padající saze. Následuje výpadek části zorného pole dle rozsahu odchlípení až po praktickou slepotu při odchlípení celé sítnice. Odchlípení sítnice vyžaduje urgentní specializované oční vyšetření a operační řešení. Malé trhlinky bez odchlípení sítnice je možné ošetřit laserem. Komplikovanější stavy vyžadují operaci. Dle stavu a rozsahu onemocnění můžeme použít zevní nebo vnitřní operační přístupy, popřípadě je kombinovat. Operace  se provádí v lokální nebo celkové anestézii. Při operaci zevním přístupem je lokalizována trhlina, která je ošetřena kryokoagulací (pomražením). V místě trhliny je následně přišita zevně na oční stěnu silikonová plomba, která promáčkne stěnu oka v místě trhliny. Operaci vnitřním přístupem nazýváme pars plana vitrektomie. Je to složitý mikrochirurgický výkon, který se provádí pod operačním mikroskopem. Nejdříve jsou vytvořeny tři drobné otvůrky do oka. Operuje se pomocí miniaturních nástrojů uvnitř oka. Vitrektomem je odstraněn celý sklivec. Sítnice se uvolní a  z jejího povrchu jsou sloupnuty membrány. Pomocí speciální kapaliny, která je těžší než voda, je sítnice přiložena a napnuta na původní místo ke stěně oka. Laserem se ošetří trhliny. Těžká kapalina je odsáta z oka a prostor po sklivci je vyplněn speciálním plynem nebo silikonovým olejem. Po operaci je nutné dodržovat předepsanou polohu. Dle lokalizace trhlin je někdy doporučena poloha vsedě, na boku nebo poloha tváří dolů.  Polohu je nutné dodržovat striktně několik dnů po operaci. Plyny působí vnitřní tamponádu několik týdnů, pak se spontánně vstřebají. Silikonové oleje je nutné po stabilizaci stavu další operací odstranit. Pomocí moderních operačních metod je až 90% odchlípení sítnice léčeno úspěšně. Pacient je po úspěšné operaci schopen návratu do normálního života přibližně za měsíc. Výsledná zraková ostrost  závisí zejména na včasném provedení operace. V sítnici odchlípené několik týdnů dochází k nevratnému odumření nervových buněk. Proto i po úspěšném přiložení sítnice může nastat jen částečné zlepšení vidění. Nejcennější oblastí sítnice je žlutá skvrna v jejím centru.

Proto pokud pozorujete náhlý nárůst zákalků, záblesky, clonu v části zorného pole či pokles vidění, ihned kontaktujte svého očního lékaře. Pozornost těmto obtížím by měli věnovat zejména lidé s krátkozrakostí, po očním poranění a pokud se odchlípení sítnice vyskytlo již na jednom oku.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.