Poradna Linky seniorů

Potřebujete poradit, správně nasměrovat, vyznat se v džungli předpisů a zákonů. Odborníci z Linky seniorů vám dotazy rádi zodpoví.

Praktické rady

Syn přišel o práci a jeho rodina nemůže splácet dluhy. Obrátili se na mě s naléhavou prosbou o finanční pomoc. Ráda bych pomohla, mám ale pocit, že je to pro mě samotnou ohrožující. Je mi 78 roků, žiji sama. Nevím, co mám dělat.
To, co popisujete, je skutečným jevem současnosti – vyústěním hospodářské krize. Nejste zdaleka jediná, kdo se na nás s takovým dotazem obrací. Mladí podlehli představě neomezených možností a vzali si půjčky a teď se obrací na své seniory a chtějí po nich často nemyslitelné. Zastavení jejich domů, převedení jejich bytů na sebe, peníze z jejich penzijních připojištění, prodej chat a chalup či nějakého jiného rodinného stříbra …Je moc dobré, že přemýšlíte, jak přemýšlíte. Na Linku seniorů volají často lidé tzv. ex post, tedy v době, kdy již jejich naléhání podlehli. Na řešení bývá často pozdě. Vy přemýšlíte dopředu a posloucháte svoji vnitřní intuici a nezbývá, než Vám k tomu pogratulovat. Chápu, že by člověk něco v téhle situaci pro své děti rád udělal, obzvláště pro vnoučata. V konečném důsledku je ale potřeba být střízlivý. Jsou to jejich dluhy a kdybyste jim je platila, rozmazlovala byste je. Zároveň, jak zmiňujete, mohla byste se sama dostat do nepříjemné situace. Oni, na rozdíl od Vás, mají jako mladí ještě spoustu možností, jak situaci řešit. A vyřeší-li jí mladí sami, posílí to vztahy v jejich rodině. Nakonec se totiž často stává, že pomoc i posléze vyčtou – vše časem obrátí v nepřípustné zasahování do jejich života, ač to možná zní paradoxně. A zeptali se mladí třeba takhle – skutečně potřebujeme to všechno, na co jsme si půjčili? Vím, že není snadné odmítnout vlastní děti či vnoučata a že je to situace velmi citlivá a často komplikovaná. Máte-li potřebu o situaci mluvit ve všech konkrétních souvislostech, obraťte se na Linku seniorů.

Právní poradna

Kdysi jsem darovala byt dceři. V bytě stále bydlím a mám v něm zřízené věcné břemeno užívání. Dcera se dostala do potíží a chce byt prodat. Co bude se mnou?
Ta situace je nepříjemná. V první řadě bych doporučil mluvit s dcerou. Napadá mne, že takhle jste si to nepředstavovala a že nepsanou a nevyřčenou součástí darování bylo, že si dcera byt ponechá ve vlastnictví dokud budete naživu. Je-li to tedy možné, sejděte se s dcerou a řekněte jí, co si o tom všem myslíte. Zároveň jí nabídněte třeba sebe či nějakou službu jakou jsou kupříkladu linky důvěry, ke konzultaci, jak řešit její životní situaci. Dost možná lze se vzniklou situací naložit i zcela jinak. Řešení prodejem bytu není ani zdaleka ideální, protože ceny nemovitostí jsou nízké a navíc, a tady se konečně dostávám k právní stránce věci, je tento byt tzv. zatížen věcným břemenem, což významně snižuje i jeho cenu. Pokud by nakonec k prodeji došlo, nemusíte se ničeho obávat – věcné břemeno užívání Vám zůstane – je totiž vázáno přímo na vaši osobu a prodejem nezaniká. K zániku tohoto práva může dojít buď dohodou nebo smrtí osoby, ve prospěch které bylo zřízeno. A případný nový vlastník bytu vstupuje do práv a povinností svého právního předchůdce – tedy Vaší dcery. Napadá mne ještě jedno praktické – ověřte si v katastru nemovitostí, zda je tam právo užívání skutečně zapsáno. Snad se podaří vše vyřešit ke spokojenosti všech zúčastněných, především ale Vaší.

Sociální poradna

Tatínek onemocněl alzheimerovou chorobou a maminka se o něj již několik let stará. Za měsíc odcházím do důchodu a moc ráda bych mamince pomohla. Nevím ale, budu-li na to stačit.  Kde se dozvědět více? Hlavně mám ale strach o maminku …
Je skutečně obdivuhodné, že myslíte na pomoc rodičům v této náročné situaci. Také si dokáži představit, že po letech péče, jak píšete, je maminka již vyčerpaná. Dost často se uvádí, že je tu vážné nebezpečí a důvodný strach, že pečující zemře dříve než nemocný, o kterého se stará. Proto bych znovu na prvním místě svolal rodinnou radu. Tím myslím všechny blízké příbuzné, včetně Vašich případných dětí a sourozenců. Nejlepší je, když se rodina o péči podělí a zároveň si nechá pomoci odbornými službami. Dokáži si například představit nějaký rozvrh péče a fond, ze kterého se budou hradit služby. Nejvíce práce je na tom, sehnat všechny možné příspěvky (např. příspěvek na péči) a zmapovat služby (např. pečovatelské či domácí péče) v oblasti, kde rodiče žijí. Výsledkem by mělo být, že každý z pečujících má i čas pro sebe a že není v rodině jedna či dvě oběti, které se zcela zřeknou svého života ve prospěch péče o nemocného. Co se týká odborné stránky Vaší péče, můžete se obrátit například na Českou alzheimerovskou společnost s žádostí o konzultaci (na tel. čísle 283 880 346) . Spousta informací je dostupná také na internetu, stačí do vyhledavače zadat termín alzheimerova choroba. Doporučeníhodné stránky jsou například
www.alzheimer.cz. Vám i mamince je samozřejmě k dispozici i Linka seniorů.

Lékař radí

Rádi bychom se poradili, jak se zachovat v období chřipkové epidemie, jsme starší manželé, oba chronicky nemocní – manžel je diabetik a já mám léta obtíže s průduškami. Před třemi dny manžel prochladl při uklízení sněhu a onemocněl chřipkou. Bojím se, že se co nevidět nakazím i já. Naše obvodní lékařka mu nenaordinovala antibiotika, i když jsme je žádali – je to správné?

I když rozumím vašim obavám, myslím, že rozhodnutí paní doktorky, je správné. Antibiotika by určitě neměla být lékem první volby u chřipky, nezahubí totiž viry, které jsou jejími původci. Při klasických příznacích jako je únava, nechutenství, bolest hlavy, pálení očí, bolesti zad, kloubů, svalů, dráždivý kašel, zimnice a horečka, je nejlepší nasadit nejdříve léky proti horečce – antipyretika jako je např. Paralen, Anopyrin, Ibalgin a různé léky, které odlehčují odkašlávání a ředí hlen – mukolytika třeba Mukosolvan, nebo preparáty rostlinného původu z břečťanu, mateřídoušky, jitrocele. Osvědčují se metody lidového léčitelství např. nahřívání obličeje, horké koupele nohou, pocení,  šťáva z cibule a medu, lipový a bezinkový čaj. .a hlavně několik dní chřipku opravdu vyležet . Je důležité posílit imunitu vyšším přísunem vitaminů nejlépe z přírodních zdrojů. Můžeme ale přidat i vitamín C v tabletách  nebo tinkturu z třapatky nachové (Echinacey) či lichořeřišnice. To by bylo dobré i pro vás, když ošetřujete nemocného manžela. Antibiotika mají význam pouze tehdy, když je riziko, že se přidruží bakteriální infekce – nejčastěji u  pacientů se sníženou imunitou při jiném závažném onemocnění nebo po transplantacích orgánů, anebo tam, kde už se bakteriální superinfekce projevila a je třeba ji potlačit. Může se to projevit tím, že znovu stoupne horečka nebo nemocný začne vykašlávat hnisavé žlutozelené sputum.
Je dobře, že se snažíte získat o léčbě chřipky, co nejvíce informací. Neopodstatněné užívání antibiotik je totiž nebezpečné, vede ke zvyšování odolnosti bakterií vůči lékům.
Napadá mě také, jestli jste s manželem nepřemýšleli o tom, že se dáte proti chřipce očkovat? Vzhledem k vašemu věku a onemocněním, by myslím bylo očkování pro vás vhodnou prevencí. Dobré je aplikovat očkovací látku už před začátkem chřipkové epidemie tak od září do konce listopadu. Vakcína se sice musí každoročně opakovat a nechrání stoprocentně, vzhledem k neustálým proměnám chřipkových virů, ale určitě velmi sníží pravděpodobnost onemocnění.

Poradna ombudsmana

Příspěvek na péči

Od roku 2007 poskytuje stát lidem, kteří  jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné fyzické osoby, finanční příspěvek na pokrytí nákladů za  poskytování této pomoci. Na ochránce se obrací řada občanů, kteří se dotazují na průběh řízení,  nebo mají pochybnosti o správnosti vyřízení jejich žádosti o příspěvek.
O příspěvku se rozhoduje na základě žádosti podané u obecního úřadu s rozšířenou působností. Na řízení se podílejí dvě složky. První je šetření provedené sociálními pracovníky v místě, kde žadatel žije. Druhým je posudek lékaře úřadu práce. Ten posuzuje zdravotní stav žadatele podle lékařských zpráv a vyhodnotí, zda je závislost na péči u žadatele dána zdravotními důvody. Je povinen zjistit všechny skutečnosti významné pro zdravotní hodnocení občana a vyhodnotí, zda u žadatele existuje dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Pod pojmem dlouhodobý se rozumí doba jednoho roku. To však neznamená, že by musel nepříznivý zdravotní stav před přiznáním příspěvku trvat jeden rok. Na ochránce se například obrátila žena, která musela opustit  své zaměstnání z důvodu poskytování péče po náhlém celkovém ochrnutí jejího otce. Úřad žádost zamítl, protože podle jeho názoru doba  zdravotního postižení otce netrvala zatím jeden rok. Ochránce úřad upozornil na nesprávnou aplikaci zákona, neboť za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je považován takový stav, kdy lze na základě dostupných poznatků lékařské vědy předpokládat, že onemocnění bude trvat déle než rok. Pokud nemáte důvěru ve správnost výsledku rozhodnutí, můžete požádat úřad o nahlédnutí do spisu, udělat si poznámky nebo kopie. Ve spisu na obecním úřadu ale nejsou žádné informace z podkladů vaší zdravotní dokumentace ani lékařský posudek úřadu práce. Informace o vašem zdravotním stavu jsou totiž osobními citlivými údaji a lékař je nesmí nikomu bez vašeho souhlasu poskytnout. Vy sami ale na tento posudek máte právo. Pokud se domníváte, že rozhodnutí o příspěvku není správné, posudek si od úřadu práce vyžádejte. Jste-li  i pak přesvědčení o nesprávnosti rozhodnutí, můžete proti němu podat odvolání. Znalost obsahu posudku vám umožňuje vznést relevantní námitky. V řadě případů neposkytnutí příspěvku, si žadatel nebyl vědom svého práva na seznámení s posudkem. To představovalo jeho výrazné procesní znevýhodnění, neboť  nemohl vznést odpovídající námitky a upozornit na chyby, kterých se podle jeho názoru posudkový lékař dopustil. Požádali jsem proto, aby úřady práce v souladu s principy dobré správy vyhotovení posudku žadatelům posílaly, nebo alespoň o právu na jeho poskytnutí informovaly v odůvodnění rozhodnutí.
Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.