Poradna Linky seniorů

Nevyznáte se v novelách právních předpisů, potřebujete poradit či jen správně nasměrovat? Odborníci z Linky seniorů vám dotazy rádi zodpoví.

Praktické rady

Chtěla bych se dozvědět něco víc o tzv. tísňovém tlačítku.
Tísňovým tlačítkem se v oboru péče o nemocné či osamělé seniory rozumí bezpečnostní systém pro rychlé přivolání pomoci. Může mít různou podobu. Tou nejtradičnější jsou jakési hodinky na ruce či na krku zavěšené zařízení, jehož použitím – tedy zmáčknutím – je upozorněn operátor, že s dotyčnou osobou něco není v pořádku. Operátor tedy volá zpět a domluví se s dotyčným, co mu schází. Pokud z nějakého důvodu není možné se s dotyčným člověkem spojit, následuje výjezd a kontrola přímo na místě. K tomuto účelu má sjednaná služba k dispozici klíče od bytu a podepsaný souhlas s postupem v takto vzniklé krizové situaci. Vše je samozřejmě propojeno s následnou rychlou a odbornou lékařskou pomocí.
Druhou variantou je tzv. čidlo, které monitoruje na nějakém pravidelně používaném místě (například při cestě na záchod) pohyb v bytě. Pokud se tedy dotyčný člověk v bytě normálně pohybuje, nic se neděje. Pokud by pohyb na delší dobu ustal, opět jako v prvním případě operátor zatelefonuje a poptá se, zda je vše v pořádku.
Pokud máte o zmíněnou službu zájem, kontaktujte sociální odbor na svém obecním či městském úřadě.  Tam by vám měli říci, jak to v té které lokalitě funguje. Každé město má totiž svůj vlastní systém. Někde například napojený na městskou policii, jinde mají svého vlastního samostatného operátora.
Na závěr je třeba zmínit, že na Lince seniorů projevují o tuto službu větší zájem děti, které mají strach o své rodiče, než senioři samotní. S těmi je vše třeba předem dobře prodiskutovat, protože obzvláště pro muže je někdy něco takového těžko přijatelné. Zastávají názor, že až se jejich čas naplní, tak zkrátka odejdou, tlačítka netlačítka. Většina seniorů ale podobný systém vítá. V každém případě bude tatínek rád, když mu touto formou dáte najevo svoji lásku, svůj zájem o něj a péči o jeho zdraví.

Právní poradna

Je mi 82 roků a bydlím v pronajatém bytě. Bydlí tu se mnou ještě snacha a já bych na ni ráda převedla nájemní právo pro případ, že bych zemřela. Ta pravděpodobnost se pořád zvětšuje, rozumíte mi. Je to možné?
Možná vás překvapí, že je to poměrně komplikovaná otázka. Právo rozeznává převod práv od přechodu práv. Pokud se tedy ptáte na převod práva, bylo by to možné jen za vašeho života. Na přechodu práva se musí ten, jemuž právo svědčí, aktivně podílet. Ve vašem případě je tedy potřeba se spojit s pronajimatelem a domluvit s ním, že se uzavře nová smlouva, kde budete vy a snacha společnými nájemci bytu. Pokud s tím pronajimatel nebude souhlasit, nelze s tím nic dělat. Nájemní smlouva je dvoustranný právní úkon a s obsahem práv a závazků musí souhlasit obě strany. Pokud s tím pronajímatel souhlasit bude a novou smlouvu skutečně podepíšete, je váš problém vyřešený. V případě vašeho úmrtí přejde nájemní právo na vaši snachu. Aby snacha byla nájemcem místo vás, vám příliš nedoporučuji. Snacha může zemřít dříve než vy, nebo se může přihodit cokoliv jiného neočekávaného. A také – obecně s tím nemáme na Lince seniorů dobré zkušenosti – vy byste se tak zbavila svého nájemního práva a nikdo neví, co by tato skutečnost udělala s vašimi vztahy. Společný nájem je tedy elegantním řešením.
Řada lidí se také ptá, zda nemůže s nájemním právem naložit závětí. Bohužel nemůže – úmrtím nájemní právo zaniká, je tudíž touto formu nepřevoditelné.
Dostávám se k druhému řešení – přechodu práva. Na přechodu práva se ten, jemuž právo svědčí, nepodílí. Občanský zákoník k tomu v §706 říká: Jestliže nájemce zemře, a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají se společnými nájemci jeho děti, partner, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt.  Jestliže tedy snacha nemá vlastní byt, právo na ni po vaší smrti přejde, pokud prokáže, že v den vaší smrti s vámi žila ve společné domácnosti.
Ač máte jistě pravdu, že s postupujícím věkem se člověk pomalu přibližuje smrti, mohu vás ubezpečit, že na Linku seniorů často volají i lidé, kterým je přes devadesát let. Přeji vám pevné zdraví, dobré rozhodnutí a pokud budete mít ještě jakékoliv otázky či pochybnosti, obraťte se Linku seniorů.

Sociální poradna

Rád bych věděl, kdy přesně odejít do důchodu, aby to bylo co nejvýhodnější. Nedávno mi kamarád například radil, abych raději odešel k 31.12.2008 než k 1.1. 2009. Že prý pak již nedostanu nedávno schválené navýšení 470 korun.
Váš kamarád se mýlil. Navýšení 470 korun k důchodu, účinné od srpna 2008, je navýšení tzv. základní výměry důchodů. Z původních 1700 korun se tedy základní výměra všech důchodů, včetně sirotčích, invalidních, vdovských a vdoveckých mění na 2170 korun měsíčně. Více v zákoně číslo 211/ 2008 Sb. o druhém zvýšení důchodů v roce 2008. Nerozhoduje tedy, zda odejdete k 31.12. 2008 nebo k 1.1.2009 – v obou případech bude základní výměrou vašeho důchodu částka 2170 korun.
Podle vašeho dotazu vás ale ještě více zajímá druhá část důchodu, tzv. procentuální. Tady je to již složitější a pokud se tím chcete poctivě zabývat, měl byste si nastudovat zákon č. 155/1995 Sb.  o důchodovém pojištění ve znění budoucích předpisů. Protože to není nijak snadné čtení, mohu Vám doporučit například knihu Kdy do důchodu a za kolik, jejíž autorem je Jan Přib a která se k 1.1.2008 dočkala již 9. aktualizovaného vydání. Publikace podává názorný výklad, jak si vypočítat důchod, jaké údaje jsou k tomu potřebné, jaké jsou konkrétní podmínky nároků na jednotlivé druhy starobního důchodu, jak se o důchod žádá apod. Knihu vydalo nakladatelství Grada a v internetových obchodech stojí 139 korun. Více informací o důchodech najdete například také na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení (www.cssz.cz), nebo získáte osobně na okresních resp. Pražských správách sociálního zabezpečení.
Alternativní organizace v České republice, která by vám – jak je to běžné v některých jiných státech – důchod přepočetla, pokud vím, zatím neexistuje.
Přeji dobrou volbu a hlavně úspěšné zvládnutí tohoto náročného životního období – přechodu do důchodu.

Lékař radí

Moje 80ti letá maminka je stále soběstačná, nakupuje si, vaří sama. Krom bolestí kolen a zad, na které užívá občas nějaké léky, ji vlastně nic netrápí …Jen v poslední době mi dělá starost, že trošku zhubla, stěžuje si na bolest žaludku a nemá mnoho chuti k jídlu. Říká však, že to nic není a k lékaři nechce.
Je dobře, že jste s maminkou v tak úzkém kontaktu a její stesky vás nenechávají lhostejnou. Může se jednat o různá onemocnění zažívacího traktu, bylo by nejlepší poradit se s obvodním lékařem. Udělal by mamince základní laboratorní vyšetření: krevní obraz, sedimentaci a biochemické testy, to by ho v pátrání po příčině posunulo dále. Také je tu možnost provést sonografické vyšetření břicha. Když zmiňujete maminčiny kloubní obtíže a různé léky proti bolesti, které užívá, napadá mě, že obzvlášť pro starší lidi, kteří mají žaludeční sliznici citlivější a křehčí, není užívání některých těchto léků ve větší míře dostatečně bezpečné. Také se občas stane, že jeden lékař není informován o tom, co naordinoval druhý a pacient užívá několik podobných léků. Může dojít k překrvení žaludeční sliznice, jejímu chronickému dráždění a někdy až ke vzniku žaludečního vředu. To se právě může projevit velmi podobně, jak to popisujete – nechutenstvím, bolestí žaludku, pálením, pocity na zvracení, úbytkem na váze, ale někdy i mnohem nebezpečněji – krvácením z vředu.
Pacient bud´zvrací natrávenou krev (vypadá jako kávová sedlina) nebo přítomností natrávené krve ve stolici – tzv. melénou – stolice je černá, mazlavá, dehtovitá. To už je velmi vážný stav, kdy je třeba okamžitě volat RZS, protože by mohl být pacient ohrožen na životě.
Nechtěla jsem vás vyděsit, ale myslím, že by bylo dobře vyšetření u lékaře neodkládat, zkuste maminku přemluvit nebo je samozřejmě možné, aby nám sama kdykoli zatelefonovala na linku seniorů 800 200 007, ve čtvrtek bývá přítomen lékař a máme dostatek prostoru o jejích zdravotních obtížích s ní promluvit.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.