Poradna Linky seniorů

Nevyznáte se v novelách právních předpisů, potřebujete poradit či jen správně nasměrovat? Odborníci z Linky seniorů vám dotazy rádi zodpoví.

Praktické rady

Uvažuji o tom, že bych odkázal část svého majetku neziskové organizaci. Nevím ale, jak na to. Také mám starosti, aby ty odkázané prostředky byly účelně využité. Mohli byste mi poradit?

V českém právním systému je v tuto chvíli možné odkázat majetek nebo jeho část neziskové organizaci pouze závětí. Možnost pořizovat závěti o svém majetku je základním právem každého člověka a zákon jej omezuje jen jediným ustanovením. Tím je konkrétně § 479 občanského zákoníku, který říká: Nezletilým potomkům se musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona; zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. Pokud tomu závěť odporuje, je v této části neplatná, nedošlo-li k vydědění uvedených potomků. Pokud jste ale již za života dětem něco daroval, můžete v závěti požádat notáře o tzv. započtení darů na jejich dědický podíl (§ 484 oz).
Ve světě je praxe odkazu charitativním či společensky prospěšným organizacím běžná. Řada organizací například ve Spojených státech amerických díky tomu může provozovat svoji činnost a naplňovat své poslání. V České republice se s tím lze také setkat, ovšem ne tak často a také –  moc se o tom nemluví.
Důvodů může být několik. Jeden z nich sám uvádíte. V českém právu (na rozdíl třeba od amerického, britského či bulharského) není dědic vázán podmínkami stanovenými zůstavitelem v závěti (§478 oz). Vychází se z prastaré právní zásady, která říká: Kde není žalobce, není ani soudce. A žalobcem, tedy tím, kdo má na věci tzv. naléhavý právní zájem, je zůstavitel, který tou dobou již nežije. Všude ale ve světě platí stejně – nejlepší je odkázat majetek někomu, koho znáte, koho máte rád, víte, jak organizace funguje a můžete se spolehnout jak na transparentní systém financování, tak na důvěryhodnost těch, kteří organizaci vedou. A i v Čechách je tento čistě morální závazek dodržován a organizace snad až překvapivě často plní vůli zůstavitelů lépe než jednotlivci. Dalším důvodem, proč někdy u nás závěť ve prospěch organizace nemá dobré jméno, souvisí s tím, že lidé často odkázali majetek příspěvkové organizaci, která neměla právní subjektivitu a majetek de facto připadl státu. Situace se zlepšila a vznikla řada nadací, obecně prospěšných společností a občanských sdružení, které podporují jednotlivé společensky prospěšné organizace a kterým je lepší majetek odkázat než jen např. Jedličkovu ústavu či dětské onkologii.
Nezbývá než popřát šťastnou ruku a smeknout před vaší angažovaností, solidaritou a velkorysostí, o kterých v českých vodách často neslyšíme.

Právní poradna

Vnuk se zadlužil a má u nás v domku psané trvalé bydliště. Máme obavu z exekutorů. Jak ochránit naše věci, pokud by skutečně přišli?

Samozřejmě nejlepší by v takovéto situaci bylo, aby se vnuk odhlásil z trvalého bydliště a zároveň – aby s vámi ani nežil pod jednou střechou. Často ale takovéhle řešení není možné, praktické či dostatečně rychlé. Proto bych vám doporučil sepsat s vnukem tzv. podnájemní smlouvu na jeden jediný pokoj v domě. Pokud má u vás jen trvalé bydliště, důvodně se totiž obáváte, že by mohl exekutor považovat vaše věci za jeho a vy byste pak museli tzv. vylučovací žalobou získávat složitě věci zpět. Pokud tedy nelze vnukovi zrušit trvalé bydliště, sepište podnájemní smlouvu a napište do ní, že jste mu pronajali pokoj přesně s těmi a těmi věcmi – exekutor by toto měl vzít v úvahu (tzv. mobiliární exekuce – výkon rozhodnutí na věci movité, je spíše psychologický boj, výtěžek bývá malý a téměř vždy nedostatečný). Tento krok chrání i exekutora oproti oprávněnému (věřiteli), že zkusil finance vymoci všemi legálními prostředky.
Situace, o které se zmiňujete, je jistě nepříjemná. Důležité je s vnukem mluvit, abyste měli dostatek informací a věděli, čeho je skutečně nutné se obávat a jak jsou věci daleko. Je to důležité také pro znovunastolení vzájemné důvěry. Můžete se samozřejmě obrátit i na bezplatnou Linku seniorů pro podporu, informace a případnou pomoc s vytvořením jakéhosi krizového plánu. Specializovanou odbornou pomocí jak pro vás, tak pro vašeho vnuka, je pak například organizace s názvem Poradna při finanční tísni. Lze se na ni obrátit telefonicky buď zdarma na číslo 800 722 722 (každé pracovní pondělí 8.30 -12.00 a 13.00 – 17.30) nebo na placené číslo 222 922 240 v ostatní všední dny. Více na www.financnitisen.cz.

Sociální poradna

Pobírám příspěvek na péči ve výši 2000 korun a celý jej utratím za pečovatelské služby. Doslechla jsem se, že by se tato částka měla snížit na 800 korun. Je tomu skutečně tak?

Pokud pobíráte příspěvek na péči ve výši 2000 korun, jedná se o tzv. I. stupeň příspěvku na péči, tedy tzv. lehkou závislost. Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v § 8 říká:  …jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje fyzická osoba každodenní pomoc nebo dohled při více než 12ti úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Takovéto stupně zná zákon čtyři a v § 11 jim přiřazuje konkrétní částku. Pro I. stupeň 2000, II. 4000, III. 8000 a IV. 11000 korun. Vládou prošel návrh novely tohoto zákona, který skutečně částku náležící I. stupni snižuje na 800 korun a naproti tomu u IV. stupně (úplné závislosti) zvyšuje příspěvek na 12000 korun. Vláda argumentuje tím, že řada rodin si příspěvkem, který má sloužit výhradně k nákupu služeb, jen zlepšuje rodinný rozpočet. Chybí k tomu ale skutečné důkazy a navíc – veřejná správa má možnost kontrolovat úroveň péče v rodinách, ale tuto svou možnost příliš nevyužívá.
V této chvíli je tedy situace taková, že novela prošla vládou, zatím ji ale ještě neschválila ani Poslanecká sněmovna, ani Senát. Chybí samozřejmě i prezidentův podpis. Návrh zákona tedy ještě čeká dlouhá cesta a vše může být  nakonec jinak.
Smutnou skutečností zůstává, že tato změna by dopadla především na seniory. Neziskové organizace pracující se seniory se snaží dát vládě zpětnou vazbu, že se šetří na nesprávném místě. Na adresu vlády posílají řadu dopisů i samotní senioři.
A protože každou potenciální změnu provázejí obavy, nebojte se zavolat na Linku seniorů a o situaci mluvit. Také se můžete přidat k těm, kteří svůj nesouhlas vyjádří například dopisem na Úřad vlády nebo vašemu poslanci či senátorovi.

Lékař radí

Potřebuji radu pro mého muže, je mu 76 let. Doposud byl zdráv, ale teď si někdy na procházce, nebo když jdeme s nákupem, všimnu, že se mu hůře dýchá. Když spolu pracujeme na zahrádce, tak často vidím, že odpočívá a někdy si mimoděk dává ruku na srdce. Je takový tvrdý chlap a nikdy si na nic nepostěžuje, když vidím, že mu není dobře, vždy mě uklidňuje a dělá, že je vše v pořádku. O doktorovi samozřejmě nechce ani slyšet. Nebyl na prohlídce už celá léta. Co mám dělat?

Moc dobře tomu rozumím, že máte o muže starost, píšete, že nebyl u lékaře už dlouho. To, co popisujete, mohou být projevy srdečního onemocnění a bylo by dobré ho kompletně vyšetřit. Paní doktorka nebo pan doktor by mu určitě udělali krevní odběry, ze kterých se dá dozvědět leccos o  funkci hlavních orgánů v těle, hladině cholesterolu a ostatních tuků v krvi, kyseliny močové, cukru – což je důležité pro stanovení rizika aterosklerotických komplikací. Také by mu natočili EKG či další podrobnější vyšetření srdíčka jako ECHO (vyšetření ultrazvukem)  nebo EKG při zátěži – ergometrii, aby bylo vidět, jestli se srdce při námaze dobře prokrvuje. Dnes jsou téměř v každé krajské nemocnici poměrně snadno dostupné další možnosti, jak vyšetřit a zároveň pomoci, když je céva, která zásobuje srdíčko krví, zúžená.
Je škoda propást možnost, která může obtíže třeba úplně vyřešit a váš muž by mohl být zase “jura”. Navíc, bude-li problémy dlouho přehlížet, může nastat srdeční infarkt a pak už může být srdce poškozeno natrvalo.
Říkáte, že váš muž si nechce nemoc připustit a vždy vaše starosti zlehčuje a snaží se vás spíše uklidnit. Napadá mě možnost zapojit třeba vaše děti nebo blízkého přítele, třeba by se méně zdráhal se svými obtížemi svěřit se někomu jinému.
Také mám dojem, že se vás manžel svým chováním snaží ochránit před případnými starostmi. Možná byste se mu naopak vy mohla svěřit, že vás tíží starost o jeho zdraví, že máte strach, aby se jeho srdce nenávratně nepoškodilo, že existují dnes velice dobré metody, jak mu pomoci a velmi by vás uklidnilo, kdyby podstoupil lékařskou prohlídku. Jste opravdu starostlivá manželka a není to jednoduché, snad se vám třeba i za pomoci vašich blízkých, nebo třeba přímo vašeho obvodního lékaře, podaří vašemu manželovi pomoci.
Kdybyste se potřebovala poradit, nebo si jen promluvit se “spřízněnou duší”, je možné se obrátit na Linku důvěry pro seniory.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.