Poradna Linky seniorů

Zeptejte se na to, co chcete vědět, svěřte se s tím, co vás trápí. Odborníci z Linky seniorů rádi zodpoví vaše dotazy.

Praktické rady

Jsem zdravotně postižená seniorka a neumím pracovat s internetem. Přitom čím dál tím více odkazů je na www stránky. Existují ještě nějaké aktualizované adresáře služeb či sborníky informací v listinné podobě?

Existují, i když máte pravdu, že jich je čím dál tím méně. Nevím, jaké služby máte konkrétně na mysli a také v kterém městě, ale pokusím se shrnout. V Brně vychází pravidelně například tzv. Nápadník – sborník informací a rad pro život s postižením. Je velice komplexní a zdaleka se netýká jen Brna či Moravy. V jeho první části najdete řadu cenných rad a informací, v jeho druhé části pak kontakty na právní poradenství, linky důvěry, Nadace, Organizace pro zdravotně postižené a podobně. Nápadník si můžete objednat na adrese: Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00  Brno, případně na telefonech 537 021 493, 777 010 331, 800100250. Stejně tak  pražské Centrum sociálních služeb vydalo nedávno Adresář služeb pro seniory. Opět zde najdete spoustu užitečných kontaktů od sociálních a zdravotních služeb až po zájmové aktivity. Pro více informací se obraťte na Centrum sociálních služeb Praha, Chelčického 39, 13000 Praha nebo na tel. číslo 222515400. Tyto publikace mají ale vždy omezený náklad a pokud by se stalo, že budou již rozdané či vyprodané, odkáží Vás opět na internetové stránky. V tomto případě na
www.csspraha.cz Pak by Vám nezbylo než se dotazovat telefonicky (například přes Linku seniorů) nebo poprosit někoho z přátel kdo má internet. Přehled o poskytovaných službách pro seniory a zdravotně postižené by měl mít v každém městě sociální odbor městského úřadu.

Právní poradna

Rád bych se zeptal, jaký je rozdíl mezi závětí sepsanou doma a závětí sepsanou notářem.
Vezměme to postupně.

1. Závěť sepsaná doma. Pokud jasně a vlastnoručně napíšete, kdo jste, komu a co odkazujete a připojíte datum a vlastnoruční podpis, máte platnou závěť (§ 476 a násl. občanského zákoníku – zákona č. 40/1964 Sb.). Chcete-li napsat závěť třeba na stroji či počítači, budete k tomu kromě vašeho podpisu potřebovat ještě podpis dvou nezávislých svědků (nemohou být tedy dědici z vaší závěti). Můžete ji uložit na bezpečném místě a zpravit o tom toho, koho uznáte za vhodné. Kdykoliv se pak rozhodnete, že závěť změníte, jednoduše tu starou roztrháte a napíšete novou. A dokonce ani nemusíte tu starou ničit, neboť nová závěť automaticky nahrazuje starou. Ovšem pozor – pouze je-li stejného rozsahu. Odkazujete-li například první závětí byt a garáž a ve druhé byste na garáž zapomněl, byt se bude dědit podle první závěti a garáž podle druhé. Řada lidí si dělá starosti, aby se jejich závěť neztratila. Chcete-li mít jistotu, uložte ji u notáře – jedná se o tzv. notářskou úschovu a bude uložena do centrálního registru závětí. Za tuto službu zaplatíte notáři 800,- kč (viz příloha k vyhlášce č. 196/2001 Sb. – o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví – Oddíl II.)

2. Závěť sepsaná formou notářského zápisu. U té máte jistotu, že neuděláte chybu. Notář vám poradí, pod závěť dá velké razítko, za svoji službu ale bude chtít přirozeně zaplatit. Podle výše zmíněného sazebníku je to v současnosti 1500,- kč. Pokud byste takovou závěť chtěl uložit, učiní to notář za stejných podmínek jako u závěti vlastnoruční. Případná změna závěti je jednoduchá – vždy platí závěť s pozdějším datem, bez ohledu na formu, jakou byla sepsaná. Kdybyste ale starou závěť chtěl jen zrušit a nenahrazovat ji novou, musel byste znovu k notáři a za zrušení zaplatit 500,- kč.
Se sepsáním závěti vám rádi zdarma pomohou například v občanských poradnách (www.obcanskeporadny.cz), konzultovat můžete také Linku seniorů či bezplatnou právní poradnu seniorcentra Elpida plus o.p.s. (tel. č. 272701335)

Linka seniorů – 800 200 007 – laskavé přijetí, bezpečný prostor, podpora. Více informací na www.linkasenioru.cz S čím se na linku mohu obrátit?
V podstatě s jakoukoliv starostí či radostí, kterou potřebujete sdílet:
Samota
Ztráta partnera či blízké osoby
Potíže v partnerských a rodinných vztazích
Odchod do důchoduKonečnost života, umírání
Otázky pravního, sociálního či zdravotního chatakteru

Sociální poradna

Žiji sama, je mi 80 roků a nájemné neustále roste. Důchod dříve vystačil, teď už je to ale dost kritické. Je možné požádat někde o peněžitou podporu?

Můžete požádat na pracovišti státní sociální podpory Úřadu práce ve vašem městě o přiznání tzv. příspěvku na bydlení. Jedná se dávku státní sociální podpory, která co do výše došla změn od 1. ledna 2010. Vláda totiž rozhodla o navýšení tzv. normativních nákladů na bydlení, na jejichž základě se příspěvek vypočítává. Tyto náklady se zejména v souvislosti s deregulací nájemného zvýšily oproti roku 2009 v nájemních bytech o 15 – 27% a v bytech družstevních o 7 – 8%. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí na svých stránkách (www.mpsv.cz), že výše příspěvku vždy závisí na konkrétní situaci žadatele. Je to pravda, ale nezapomeňte, že žadatelem se stáváte až ve chvíli řádného podání písemné žádosti. V každém případě tedy žádost podejte a vyčkejte jejího formálního zpracování.
Pokud získáte příspěvek na bydlení, můžete ještě požádat o tzv. doplatek na bydlení. Tentokrát se jedná o dávku pomoci v hmotné nouzi. Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na sociálních odborech pověřených obecních úřadů podle místa trvalého pobytu žadatele.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.