kravata

Strašák jménem exekutor

Jakmile přijde rozhodnutí o exekuci, je nejdůležitější rychle jednat. Kdo komunikuje, má z poloviny vyhráno. Exekuce nejsou nikdy spojené s příjemnými pocity. Jde o palčivé téma a dokazují to jasná fakta. Každý pátý počáteční dotaz směřovaný na naši poradnu se týká právě exekucí. Dvě třetiny klientů pak požadují osobní oddlužení, či osobní bankrot. Ačkoliv nedokážeme dlužníky zbavit exekucí, umíme jim pomoci s restrukturalizací rozpočtu tak, aby se dokázali s exekutorem domluvit na splátkách.

V drtivé většině případů jsou exekuce co do důvodu i částky oprávněné, i když si to klienti zpočátku nemyslí. Tam, kde se podaří změna přístupu klienta, zpravidla lze nalézt i řešení, např. dohodnout splátkový kalendář s exekutorem i za cenu navýšení příjmů dlužníka například z brigád apod. Zde je několik modelových případů, které Poradna při finanční tísni řeší nejčastěji.

Exekutor prodává nemovitost

I když je exekuce jako taková oprávněná, setkáváme se s případy, kdy byl zvolený nepřiměřený způsob jejího provedení. Nejčastěji se jedná o exekuci prodejem nemovitosti pro relativně nízké pohledávky. V takovém případě  pomáháme klientům se sepsáním návrhu na částečné zastavení exekuce, spočívající v zastavení provádění exekuce  prodejem nemovitosti. Zároveň ale takový dlužník musí prokázat, jakým jiným způsobem je schopný pohledávku zaplatit.

Promlčení

Vždy se vyplatí prověřit, zda v mezidobí před nařízením exekuce nedošlo k promlčení vymáhané pohledávky. Tuto skutečnost musí dlužník sám namítat, jinak k ní soud ani exekutor nepřihlíží.

Postoupení pohledávky

Pokud došlo k postoupení pohledávek, je podán návrh na exekuci na pohledávku v celé výši, i když dlužník v době před podáním návrhu pohledávku částečně uhradil, nebo i po podání návrhu pohledávku věřiteli splácí a ten tuto skutečnost opomene exekutorovi oznámit.  V prvním případě je na místě podat návrh na částečné zastavení exekuce. Ve druhém případě je vhodné o zaplacené výši exekutora informovat, aby nedošlo k duplicitnímu placení.

Jak nejlépe předcházet exekucím?

Častým důvodem finančních nepříjemností je podcenění tvorby vlastních rezerv, použitelných v případě náhlých změn příjmů nebo výdajů. Je také třeba rychle reagovat, neotálet a komunikovat s věřiteli, snažit se ještě v situaci řádného splácení dosáhnout dohody o změně splátkového kalendáře. Rychlost je důležitá zejména v případě rozvodu či rozchodu, kde často vázne vzájemné vypořádání majetku, resp. ukončení společného jmění manželů. V případě závazků z podnikání dnes může pomoci institut oddlužení, i když jen omezeně.

Pozor na nátlak exekutorů

Exekutoři mají povinnost spojovat vedení exekucí u stejných oprávněných věřitelů, nesplnění této povinnosti je však bez sankce.  Nejvíce problémů způsobuje provádění konkrétních mobiliárních exekucí v domácnostech povinných. Ti nemusí být exekutorem informováni o svých právech a povinnostech, případně o možnostech řešení stížností. Proto někdy dochází k nátlaku ze strany exekutorských vykonavatelů, aby byla zaplacena alespoň nějaká suma velice rychle, jinak dojde k postižení např. snubních prstýnků, zdravotních pomůcek a dalších věcí, jejichž zahrnutí do exekuce je ale nepřípustné.

Poradna při finanční tísni
Volejte 800 722 722,
v provozu každé pracovní pondělí:
8.30 – 12:00
13:00 – 17.30
Nebojte se bránit

Někteří exekutoři jsou velice tvořiví v ohýbání práva. Tvrdí například, že právní úprava je nejednoznačná a že je nejednotná rozhodovací praxe soudů. V tom případě radíme klientovi se soudně bránit a podávat návrhy na zastavení exekuce. V této souvislosti se také vyplatí po exekutorovi chtít při návštěvě jasný a přehledný soupis práv a povinností a možností řešení dotazů a odvolání, ale i kontaktů na neziskové poradny.

Pozor na poskytovatele úvěrů

Ne každý poskytovatel úvěrů se chová odpovědně, a to především v situaci, kdy se zcela změnily podmínky, za kterých lidé usilují o své štěstí. Především lidé s menšími životními zkušenostmi, zejména co se týče práce s vlastním rozpočtem, případně ti od přírody méně odolní různým marketingovým svodům, by měli být pečlivější při studování podmínek, za jakých si úvěr chtějí brát.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.