Tomáš Halík – Nesmíme ztrácet naději

Vždy když se potkáme, s úsměvem vzpomíná na moji někdejší obdivuhodnou pacientku, 104letou Hildegardu Halskou. Četla bez brýlí ve čtyřech jazycích, živě se zajímala o okolní svět, každého uměla potěšit. Vyprávěla jsem mu o ní, když jsme společně stoupali na horu Tábor. Právě před deseti lety, před jeho padesátinami, jsme totiž s Tomášem Halíkem podnikli studentskou pouť do Izraele. Čas Adventu, kdy jsme se sešli k tomuto rozhovoru, vnímá jako období pokoje a úklidu nejen v bytě, ale především v duši.

Jaký je váš vztah ke stáří?

Velmi důvěrný – narodil jsem se, když mé mamince bylo 45 let a mému otci skoro 50, prakticky celé dětství a mládí jsem strávil většinou se staršími lidmi a tenhle svět mi dokonce připadal mnohem zajímavější než dětská společnost. O mých čtyřicátinách mi řekl můj zpovědník pater Reinsberg zásadu, kterou kdysi slyšel od jednoho jezuity: Do čtyřiceti se drž se starými, od čtyřiceti s mladými. A protože zakrátko přišel rok 1989 a můj návrat na univerzitu a možnost působit ve studentském kostele, život sám mi přihrál tuto kartu. Přesto jsem se nikdy neodtahoval od starých lidí, vždycky v nich vidím své rodiče.

Erikson, který se zabýval psychologií stáří, to jednou  pojmenoval: buď jste zoufalý nebo moudrý. Moudrost stáří, ale nepřijde sama …

Právě Erikson ukazuje, že každé životní stádium klade před člověka určitý úkol, celý život je proces zrání osobnosti. Kdo se životem prošvejkoval, ten  jistě nemůže čekat, že stáří najednou přinese nádherné plody. Ne každý, kdo žil dlouho a kdo toho hodně prožil, dozraje k moudrosti. Domnívám se, že nejspolehlivější cestou k moudrosti je každodenní praxe zpytování svědomí, tiché reflexe uplynulého dne, kdy se na své prožitky dokážeme dívat s určitým odstupem a nadhledem – sub specie aeternitatis, pod zorným úhlem věčnosti, jak by řekli Spinoza a Masaryk. Tehdy se z prožitku stává zkušenost, z života jako monologu se stává dialog – člověk se učí naslouchat a odpovídat. Jinými slovy: je to praxe modlitby a meditace, vedení duchovního života. To je škola moudrosti.

Má stáří co přinést společnosti?

Určitě. Přinejmenším jí nastavuje zrcadlo a dává výhled do budoucnosti. Často obracím známou frázi – mládí je budoucnost společnosti, tvrdím opak – stáří je naše budoucnost. Platí to na rovině individuálního osudu – a pokud to bude s demografickou křivkou Evropy vypadat tak jako teď, tak i o společnosti jako celku.

Gabriel García Marquez jednou napsal: Stáří smrdí…

Pokud by tím myslel to, co někdy doprovází tělesnou zchátralost, pak je to něco, co asi  lze vydržet. Horší je duchovní zpráchnivělost lidí, kteříž ve stáří propadají malichernosti, hašteřivosti a hamižnosti. Literárním prototypem takové nešťastné verze stáří je např. Moliérův Harpagon. Ano, i  to je možná tvář stáří. Každý věk má svá úskalí a pokušení.

Myslíte, že v kontextu s vašimi cestami a vaším vhledem do jiných kultur má stáří v jiných společnostech zaslouženější postavení?

Tradiční úcta ke stáří je patrná v mnoha asijských zemích, zejména jsem se s tím setkal v Japonsku.

Potkal jste někoho, kdo uměl stárnout důstojně a s grácií?

Ano, nikdy nezapomenu na vídeňského arcibiskupa kardinála Königa, s kterým jsem naposled mluvil v jeho 99. roce života (krátce před jeho smrtí), byl to nádherný člověk, gentleman a duchovní aristokrat v nekrásnějším slova smyslu. Ale měl jsem – jako mnoho jiných, kteří obdivovali jeho nehasnoucí mladistvost ducha a otevřenost srdce – dojem, že v tomto případě jde opravdu o zázrak. Před několika dny jsem stál u lůžka umírajícího docenta Skály, zakladatele protialkoholní kliniky Apolinář, kde jsem léta pracoval jako psychoterapeut – i to byl příklad člověka aktivního do poslední chvíle. Krásným starcem byl básník a překladatel O. F. Babler ve své chaloupce v Samotiškách  na Svatém kopečku u Olomouce – a řada dalších.

Z hovorů na lince důvěry mám zkušenost, že osmdesátníci, devadesátníci se mají k čemu vracet – k základním hodnotám etickým, společenským, náboženským. Zatímco generace, která teď vstupuje do seniorského věku, vyrůstala za totality.  Myslíte, že má z čeho čerpat?

To byla doba, která mnohé zlomila a zkorumpovala – ale jiné zocelila. Nejde tak o dobu, jako o to, jak se postavíme k jejím výzvám. I zde platí úsloví, které jsem na jednom horském výletě při sněhové bouři slyšel od zkušeného lesáka: Není špatné počasí, je jen špatné oblečení.

Často mají pocit, že jediná šance ve stáří je pokračovat v aktivním životě, ale najednou, když jim dojdou síly, přichází prázdnota, plochost, pocit neužitečnosti. Určitě se tady odráží i tlak dnešní výkonově orientované společnosti s jejím kultem dravosti, peněz, zdraví a úspěchu. Možná i tady někde je podhoubí pro myšlenky o eutanázii …

Západní civilizace prožila osudový zlom v roce 1968. To byl rok neúspěšné politicko-sociální revolty mladé generace, která však vyústila v kulturní revoluci, od níž se odvíjí dominace mládí jako archetypu úspěšného lidství. Jejím rysem je móda mládí, diktovaná všudypřítomným diktátem reklamy – není nic trapnějšího, než když se staří začínají  stydět za svůj věk a stylizují se do věčného mládí, jako by stáří nemělo svou vlastní estetiku a svou vlastní důstojnost. Jistě to souvisí s řadou dalších věcí. V archaické společnosti byl starý člověk ceněn jako zdroj vědomostí a zkušeností, současná civilizace je postavena na pokroku technologie. Tím jsou potom staří lidé, kteří například nepronikli do světa internetu a počítačové techniky, vnímáni jako negramotní a zaostalí. Myslím však, že tím, jak procentuelně v naší kultuře přibývá starých lidí, tak i zde časem dojde k určitému obratu. Z disproporce mezi rostoucím počtem důchodců a klesajícím počtem ekonomicky aktivních lidí, kteří je musí uživit, může dojít k nepěkné válce generací. Nechci strašit, ale například legalizace eutanázie, s níž někteří nezodpovědní a populističtí politici koketují i u nás, by se v takové válce  mohla stát strašlivou zbraní.

Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D. * 1. června 1948
Vystudoval filozofii, sociologii, psychologii, teologii a religionistiku. Roku 1978 byl tajně vysvěcen na kněze, působil v náboženském a kulturním disentu. Po r. 1989 podnikl studijní a přednáškové cesty do všech šesti kontinentů, byl hostujícím profesorem mj. na univerzitách v Oxfordu a Cambridge. Byl externím poradcem prezidenta republiky Václava Havla. Papež Jan Pavel II. ho jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími. V roce 2002 byl vyznamenán americkou Cenou tolerance, o rok později rakouskou cenou kardinála Königa. Nyní je profesorem Univerzity Karlovy, farářem Akademické farnosti Praha a prezidentem České křesťanské akademie. Jeho knihy a články jsou překládány do řady světových jazyků. Doma i v zahraničí získal prestižní ceny za literaturu.
Blíží se vaše šedesátiny, bojíte se stárnutí?

Člověk začíná stárnout okamžikem početí a léty si na to zvyká. Asi ten největší přelom a psychologický konec mládí nastává v okamžiku, kdy si člověk uvědomí, že už nestačí v životě realizovat úplně všechno. To už mám za sebou. Naštěstí jsem na univerzitě i ve studentském kostele stále mezi mladými lidmi, to člověku nedovolí duševně zchátrat, alespoň ne tak rychle. Zdá se mi, že každé desetiletí mého života je zajímavější než to předchozí, ale také cítím, že se život citelně zrychluje a rychleji utíká. Těším se na penzi jako období většího klidu, ale nevím, zda se něčeho takového dožiju.  Lhal bych, kdybych řekl, že mne občasné pomyšlení na to, že bych mohl zůstat ve stáří slepý nebo ochrnutý nebo že bych ztratil zdravý rozum a byl lidem na obtíž, zanechávalo v klidu. Mám však naději, že Bůh člověka snad nikdy nezkouší úplně nad jeho síly.

Byť jsou Vánoce symbolem narození, často přicházejí myšlenky na smrt. Myslíme na ty, kteří už s námi u štědrovečerního stolu nejsou …

Jistě – pokud jsme si nechali vnutit materialistickou představu, že člověk je věc a  smrtí je  odklizen ze světa jako smetí do koše, pak takové myšlenky vedou k depresi. Pokud jsme se nenechali připravit o naději, že láska je silnější než smrt a že se se svými drahými opět setkáme, pak modlitba za ně u vánočního stolu může být útěšnou předchutí tohoto setkání. Žijí v naší paměti – a co je důležité, jsou uloženi do paměti, která nepodléhá skleróze – do paměti, které říkáme Bůh.

Vánoce jsou nejčastěji vnímány pohledem rozzářených dětských očí, provázené vůněmi skořice, vanilky, prskavek, radostí ze shledání, ale na lince důvěry se často setkáváme s těmi, kteří zasednou ke štědrovečernímu stolu sami …Napadá vás, jak jim ukázat lásku a naději a pokusit se je přimět, aby si nepřipadali opuštění, aby nebyli paralyzováni strachem ze samoty …Jak je ujistit, že i oni mají mnoho co dát a díky tomu zároveň mohou být obdarováni?

I já jsem po určitou dobu sedával sám u vánočního stolu – ale pak jsem přišel na půlnoční mši ke stolu Páně a tam jsem intenzivně prožíval, že patřím do velké rodiny společného Otce všech lidí, od něhož žádný, kdo se sám neizoluje, není opuštěn.

Takže Bůh má jistě něco i pro ty, kteří nejsou stoupenci žádné církve, i pro ty, kteří cestu teprve hledají. A jistě i pro ty, kteří ji ani nehledají …

Ano, o tom jsem skálopevně přesvědčen. Proč bychom jinak byli ještě na světě? Život každého žijícího má smysl a nikdy se nesmíme vzdát úkolu tento smysl odkrývat a naplňovat. Ztratit naději, rezignovat – to je dezerce. Nesmíme dezertovat.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.