Barvy života – Žlutá, modrá, zelená

Každý z nás vyhodí za rok až 200 kilogramů odpadů. Přírodě můžeme ulehčit tím, že budeme třídit už doma a využívat barevných kontejnerů. Nedopustme, aby se naplnilo proroctví indiánského kmene Cree: “Teprve až pokácíte poslední strom, až otrávíte poslední řeku, až ulovíte poslední rybu, přijdete na to, že se peněz nenajíte.”

Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze svozové auto na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky. Velkou část toho, co vyprodukujeme doma, tvoří totiž odpady dále využitelné, které lze po recyklaci ještě použít. Sem patří i tři hlavní druhy odpadu, kterými jsou papír, sklo a plasty.

Začínáme v obchodě, třídíme doma

Za velkými nákupy zpravidla vyrážíme do hypermarketů. Ve většině z nich si můžeme koupit za pár korun buď papírovou, nebo recyklovatelnou tašku. Například v Tescu se vyplatí dát 40 korun za nákupní tašku z juty. Dlouho vydrží, unesete v ní i dvacetikilový nákup a zapomenete na neokologické igelitky.  V kuchyni si připravte malé třídění. Stačí k tomu tři sběrné tašky: do jedné dávejte sklo, do druhé plasty, do třetí papír. Ne každý z nás je tak bohatý, aby si mohl za nějakých 20 tisíc korun koupit speciální odpadkový koš rozdělený na odpad podle barev. Pokud budete pohodlní a házet všechno do jednoho koše, čeká vás buď hrabání v odpadcích (když se chcete chovat ekologicky), nebo jeho obsah vsypete do černé popelnice určené na směsný komunální odpad, což o vašem kladném vztahu k přírodě příliš nesvědčí. Ten totiž skončí bez dalšího využití na skládkách nebo ve spalovnách odpadu.

Od plastů po nebezpečný odpad

PET láhve od minerálek můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem, ale nezapomeňte je sešlápnout. Jsou totiž objemné, zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější. Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když například jogurt důkladně dojíte nebo z kelímku vyškrábete. Ideální je obal lehce vypláchnout například vodou po nádobí. Výjimkou jsou mastné obaly, ty je třeba pečlivě vymýt teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí.

Do modrého kontejneru patří nejen noviny, časopisy a složené papírové krabice, ale i skartovaný papír stejně jako každý jiný, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty. Nemusíte se zdržovat s odstraňováním svorek. Ty se dalším zpracováním, takzvaným rozvlákněním, odloučí a z papíru se stane hladká kaše. Těžší části jako svorky a sponky klesnou ke dnu a magnet je posbírá.
Na každém kontejneru je nápis, že kartón od džusu nebo krabicového vína musíte před vhozením stlačit, což ale bez odtrhnutí umělohmotného uzávěru půjde těžko.
S lahvemi a dalším sklem problémy nebývají. Snad jen několik maličkostí: vynášíte-li je do kontejneru v igelitce, nezapomeňte je z ní vysypat! A pozor, ať se vám mezi ně nepřipletou láhve od piva, jsou zálohované a vy tak s lahví vyhazujete peníze.

Pokud se stěhujete nebo rekonstrujete byt, budete potřebovat zbavit se starého nábytku nebo koberce či podlahové krytiny. Objemné odpady do běžné popelnice nebo kontejneru na sídlišti nepatří. Ani by se tam nevešly.  Nechat je povalovat vedle popelnic je barbarství.
Městské a obecní úřady na podobné situace reagují tím, že na určených místech přistavují velkoobjemové kontejnery. Bohužel, většinou jen dvakrát do roka. Nezbývá vám tak nic jiného, než vyvést velký odpad na schválenou skládku.

Často máme tendenci podceňovat odpady nebezpečné, které v klasickém kontejneru nemají co dělat. Vlastnosti, které mohou být po nesprávné likvidaci škodlivé, mají zářivky, akumulátory, výbojky, baterie, ledničky i mrazničky, barvy, lepidla a oleje. Do kontejneru na tříděný odpad nepatří ani PVC. Obsahuje chlor a při zahřátí mohou vznikat nebezpečné zplodiny. Jedná se například o novodurové trubky či linoleum. Kam s nimi? I tady se vyplatí dotaz na odboru životního prostředí v místě bydliště, kde se mohou podobné předměty skladovat. A když při úklidu domácnosti nebo vyklízení pozůstalosti najdete zásobu léků, i s prošlou lhůtou, neváhejte a odneste je do jakékoli lékárny.

KONTEJNERY – BARVY NAPOVÍ

NA PAPÍR – MODRÉ:
noviny, letáky, časopisy, krabice, lepenka, karton, sešity, kancelářský papír
NE ! mastný, mokrý nebo jinak znečištěný papír už nelze recyklovat, vyhazuje se do nádoby na směsný odpad

NA PLASTY – ŽLUTÉ:
kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, plastové nádoby, sešlápnuté PET lahve, sáčky, folie, výrobky z plastů, polystyren
NE ! novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

NA SKLO – ZELENÉ:
láhve od nápojů, skleněné nádoby a tabulové sklo
NE ! porcelán, keramika, autoskla, zrcadla a drátěná skla.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.