Šance pro klima

Klimatická změna je jednou z největších výzev současnosti. Devět z deseti přírodních pohrom má nyní přímou souvislost s klimatem. Zvyšování teplot, stále častější záplavy, bouře a vlny sucha ohrožují miliony lidí.

Sedmnáct z posledních dvaceti let bylo nejteplejších v celé historii měření teploty na Zemi od roku 1850. Průměrná globální teplota se v průběhu 20. století zvýšila o 0,74°C. Látkou, která nejvíce ovlivňuje probíhající klimatickou změnu, je oxid uhličitý. Jeho koncentrace v současnosti dosahují hodnot kolem 385 ppm. Za posledních 50 let se zvýšily o více než jednu pětinu a v posledních dvaceti letech každoročně narůstají o 1,75 ppm. Dnes je ho v atmosféře podstatně více než v uplynulých 650 tisících let.
Zvýšení srážek zaznamenáváme v posledních dekádách ve východních oblastech Severní a Jižní Ameriky, severní Evropy a severní a střední Asie. Oblasti Sahelu, Středomoří, jižní Afriky a jižní Asie naopak vysychají. Podle odhadů došlo během 20. století ke zvýšení hladiny moří o 0,17 metru. Geologická pozorování naznačují, že je to podstatně více než za poslední dva tisíce let.
Sněhové pokrývky ubývá ve většině oblastí světa, především na jaře. Od roku 1900 se na severní polokouli snížil objem zmrzlé půdy v období zima/jaro o sedm procent. Rozsahy i objemy polárních i pevninských ledovců se snižují na obou polokoulích. V posledních 30 letech se např. plocha Grónského ledovce každoročně zmenšuje o zhruba 8,5 tisíce km2 a jeho objem o 190 k m³. Tání ledovců pak přispívá ke zvyšování hladiny moří.
Průměrné teploty rostou v arktické oblasti za posledních sto let oproti globálnímu průměru téměř dvojnásobně. Satelitní pozorování zahájená v roce 1978 dokazují, že během jediné dekády ubývá v této oblasti 2,7 procenta ledu.

Planeta vyžaduje naši pozornost

Měnícímu se podnebí se lidstvo přizpůsobuje po staletí. Současná změna ale probíhá mnohem rychleji než tomu bylo za posledních deset tisíc let. Některé státy a ekosystémy již její dopady pociťují. Problém ještě posiluje finanční a ekonomická krize. Jednoduše řečeno: planeta Země vyžaduje naši pozornost!
Musíme se zabývat nejen zmírňováním klimatické změny, ale také adaptačními opatřeními, vývojem nových technologií a jejich využitelností ve všech částech světa a zajistit zdroje financování na místní i globální úrovni. Za současný stav nesou hlavní odpovědnost vyspělé státy. Musí proto také nejvíce přispět ke snižování emisí skleníkových plynů, jež jsou hlavní příčinou globálního oteplování.

Svět potřebuje dohodu o ochraně klimatu

V prosinci se v dánské metropoli Kodani koná celosvětová konference OSN o ochraně klimatu. Organizace spojených národů apeluje, aby na ní došlo k uzavření účinné a spravedlivé mezinárodní dohody. Ta bude záviset nejen na politických vyjednáváních, ale i na tlaku veřejnosti celého světa. Mobilizace veřejného mínění je proto hlavním cílem kampaně nazvané Šance pro klima. Její součástí je i petice za ochranu klimatu. Svůj podpis můžete připojit i vy! Učinit tak můžete prostřednictvím internetu na adrese www.sealthedeal2009.org.
Petici již podepsalo 370 tisíc lidí ze všech kontinentů, na šest stovek podpisů pochází z České republiky.

Musíme plavat spolu, jinak se potopíme

Jedním z nejsilnějších světových advokátů klimatu je generální tajemník OSN Pan Ki-mun. Ve svém poselství ke Dni Spojených národů (24. října) zdůraznil, že současné globální krize, včetně ekonomické a klimatické, dobře ilustrují realitu 21. století: Sdílíme jednu planetu, jeden společný domov. Lidstvo jako celek i jednotlivé státy buď budou plavat spolu, nebo se společně potopí, říká šéf OSN.
Kampaň OSN Šance pro klima podpořil oficiálně ministr životního prostředí České republiky Ladislav Miko, osobně ji v Česku zaštítil poslanec Martin Bursík.
Globální dohoda v Kodani je klíčová. Uvědomují si to miliony lidí na celém světě, kteří směrem k nám, politikům, vysílají jasné signály. I tento tlak sehraje při finálních vyjednáváních významnou roli, říká ministr Ladislav Miko.
Poslanec Martin Bursík upozorňuje, že ochrana klimatu není jen otázkou životního prostředí. Zasahuje do oblasti sociální, rozvojové i bezpečnostní. Není vůbec náhodou, že se dostala až na samý vrchol globální politické agendy. Kodaňská konference je obrovskou příležitostí nastavit závazná pravidla pro budoucí zelený ekonomický rozvoj a ochranu Země.
Petice kampaně Šance pro klima bude jako apel občanů světa předložena politickým lídrům na začátku konference v Kodani.

Článek vznikl ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze (www.osn.cz).

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.