Rada seniorů

Znáte Radu seniorů?

Rada seniorů vznikla 31. května 2005. Na základě dobrovolnosti zastřešila dvanáct organizací důchodcovského hnutí.

Od té doby přibyly další, např. kluby vojenských důchodců či sdružení bývalých pracovníků železnice. Dnes tak Rada zastupuje zhruba půl milionu organizovaných seniorů. Vláda, parlament a další ústavní činitelé ji také proto respektují jako partnera při projednávání seniorských otázek. Svoje poradenské, informační a konzultační funkce neplní jen na nejvyšší celostátní úrovni, úspěšně působí i v krajích, např. v Brně, Ostravě, Hradci Králové či na Vysočině. V Praze i regionech poskytuje bezplatné poradenství v sociálně-právní, bytové a právní oblasti, v hlavním městě působí poradna pro práci s počítačem. V neposlední řadě RS ČR vydává měsíčník Doba seniorů, jehož šéfredaktorem je od počátku František Vonderka.

Jak Doba seniorů vznikla?

Poprvé vyšla 1. října 2005, několik měsíců po vzniku Rady seniorů České republiky. Stalo se tak na základě sbírky, která umožnila vydání několika prvních čísel. Doba seniorů tak byla prvními novinami pro důchodce v ČR, u jejichž zrodu stáli sami důchodci. Vyšly k Mezinárodnímu dni seniorů a byly vlastně dárkem, který si senioři z velké části dali sami.

Sám důchodce nejste. Přitom jste noviny koncipoval a vedete je od jejich vzniku …

Pomohl jsem, protože mám letité zkušenosti z médií. I když nejsem důchodce, věděl jsem, že pomáhám užitečné věci, která se mě jednou bude také týkat. Při koncipování novin jsme se snažili zohlednit především to, co jsme považovali za zajímavé a potřebné pro seniory. Když je vám víc než padesát, tak už to není tak složité. Ovšem hlavní důvod, proč noviny začaly vycházet, spočívá v tom, že velká média se problematice seniorů věnují jen okrajově. Právě ty  chybějící informace se snažíme dostat do Doby seniorů.

O jaká témata jde?

Především je to bohaté poradenství z celé řady oblastí. Informace o problémech, se kterými se na poradny RS ČR senioři obracejí nejčastěji. Také podrobně informujeme o obsahu nových zákonů, které se nějak dotýkají třetí generace. Často v DS najdete i informace o seniorských organizacích, třeba i na místní úrovni. Podobné akce mohou k činnosti  totiž inspirovat i jinde, a právě to chceme podporovat.

Vydali jste se tedy jiným směrem, než ostatní časopisy určené starší generaci, které se více než na všední starosti soustřeďují třeba na životní styl, rozhovory se zajímavými lidmi, reportáže …

Zábavu a rozhovory najdete i v DS. Víc než na zábavu a životní styl seniorů v budoucnosti, se koncentrujeme na to, jaký je jejich život nyní a snažíme se podat rady, jak řešit aktuální problémy. I kvůli těmto obsahovým odlišnostem nechápeme jiné časopisy pro starší generaci jako konkurenci a jsme připraveni s nimi spolupracovat, když jde o prosazování zájmů seniorů.

Někteří senioři Dobu seniorů neznají. V jakém nákladu se tiskne a kde je možné ji dostat?

Dvacetitisícový náklad je šířen v síti PNS a na vybraných poštách. Narozdíl od velkých médií nemáme peníze na reklamu, proto o nás mnozí neví. Cenu držíme s ohledem na peněženky důchodců co nejníže a pro mnohé trafikanty tak Doba seniorů není až tak zajímavá. Proto ji neberou nebo nevystavují na pultech. Nesmírně nás proto těší, že prodaný náklad stoupá a DS je dnes největším seniorským periodikem v ČR. Stoupá i počet předplatitelů, takže narozdíl od jiných periodik se DS nemusí obávat, že by o ni čtenáři ztratili zájem.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.