finance

Finanční poradna‌ – Důvěra se špatným koncem

Slovo důvěra, jehož původ je ve staročeském do-vierie, znamená vztah, nebo také spoléhání na druhé. Je nezbytným předpokladem života společnosti. Zároveň však v sobě obsahuje jistou míru nejistoty a rizika zklamání nebo zneužití. A tak někteří z nás více, jiní méně spoléháme na to, že věci a lidé jsou pravděpodobně takoví, jací se zdají být, a inklinujeme k tomu, že je vidíme pouze z dobré stránky.

Pod synonymem ke slovu důvěřivost najdeme ve slovníku pojmy jako lehkověrnost a naivita. U určitých skupin občanů, mezi které bezesporu patří i senioři, potom převažuje tendence vidět pouze dobré stránky a související rizika jsou jakoby odsunuta do pozadí jako nepodstatná.

A tak i přes probíhající osvětu a kampaně, jejichž smyslem je varovat a upozornit na případy zneužití nadměrné a neopodstatněné důvěry, se stále velmi často setkáváme s obdobnými případy, jako je případ paní Miluše, důchodkyně s poměrně slušným důchodem a vlastním bytem. Paní Miluše jako vdova žije sama, i když se nedá říci, že by byla osamělá. Má fungující vztah s dětmi a vnoučaty a udržuje kontakty i se svými vrstevníky. Tak se paní Miluše pravděpodobně seznámila s paní Gitou a jejím manželem. Oba bydleli různě po známých, trvalé bydliště mají na obecním úřadě a jejich jediným příjmem jsou dávky hmotné nouze. Nebylo pro ně nijak složité paní Miluši přesvědčit, že se svoji situaci snaží řešit vlastními silami, ale prozatím bez výsledku. A možná to i byla pravda, ale vyřešit vše z finančních prostředků od paní Miluše bylo lákavé. A i když paní Miluše nemá vlastní prostředky, není problém, aby si je někde půjčila, vždyť oni to přece budou splácet. I paní Miluši to přišlo jako dobré řešení, slibům povedených manželů uvěřila a vůbec nepřemýšlela nad tím, z čeho budou dluhy splácet.

A tak si paní Miluše půjčila u nebankovní společnosti částku 20 000 Kč, kterou paní Gitě hned předala. Předpokládala, že splácet bude paní Gita s manželem, a tak neřešila samotnou smlouvu (výši splátek , jejich počet, různé smluvní pokuty a sankce), ani exekutorský zápis (při nesplácení možnost přistoupit k exekuci rovnou bez soudu), který byl zároveň k této smlouvě sepsán. Pár splátek zaplacených bylo a důvěra paní Miluše k jejím známým ještě vzrostla. Půjčená částka neřešila jejich situaci, na to bylo potřeba větší částky, a protože byli všichni dobří známí, půjčila si paní Miluše tentokrát společně s paní Gitou částku 120 000 Kč. Předmětnou částku samozřejmě převzala opět paní Gita. Podle poskytovatele úvěru se jednalo o tak velkou sumu, že bylo nutné její vrácení zajistit zástavním právem k bytu paní Miluše. Jinak to ani nešlo, protože paní Gita nic nevlastní a ani vlastně neměla žádný příjem.

Po paní Gitě i jejím manželovi se od té chvíle slehla zem, žádné splátky už ani na jeden dluh nebyly zaplacené. Vše zůstalo na paní Miluši. Splácení obou dluhů bylo nad její finanční možnosti, a tak se stalo to, co se dalo očekávat. Věřitel začal své pohledávky vymáhat a uplatňovat jejich zajištění. Teprve v tomto okamžiku se paní Miluše obrátila na rodinu se žádostí o radu a pomoc. Až při jednání s věřitelem si paní Miluše a její rodina uvědomili plný rozsah důsledků plynoucích z uzavřených smluv, když věřitel po necelých pěti měsících od uzavření smluv požaduje doplatit celkově částku 261 000 Kč, jinak přistoupí k prodeji bytu paní Miluše. Pohledávku z druhé uzavřené smlouvy by mohl věřitel vymáhat i po paní Gitě, ale vzhledem k její situaci si je velmi dobře vědom, že v tomto případě by vymahatelnost byla nulová, proto veškeré svoje aktivity spojené s vymožením peněz zamířil na paní Miluši a její majetek.

Rodina naštěstí spojila své síly a vyplatila věřiteli celý dluh paní Miluše a zachránila tím její byt. Zaniklo zástavní právo k bytu a byl tak zastaven i výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva, který v mezidobí věřitel již navrhl. I přesto, že se paní Miluše již poučila a poučení to bylo drahé, přetrvávají v rodině obavy z recidivy. Obavy z toho, že by se opět mohl objevit někdo jako paní Gita a zneužít důvěry paní Miluše, která jen taktak nepřišla o střechu nad hlavou. V rámci rodiny se domluvili, že paní Miluše byt převede na některé z vnoučat a jí bude k bytu zřízena služebnost užívání (věcné břemeno), aby měla jistotu, že o bydlení nepřijde. Takže i když to pro paní Miluši bylo drahé ponaučení, nakonec vše nedopadlo úplně nejhůř.

Poradna při finanční tísni
Bezplatná pondělní poradenská linka 800 722 722. Pobočky: Praha, Ostrava, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Plzeň, Šumperk, Prostějov, Litvínov, Česká Lípa, Příbram

Tak jako v obdobných případech i paní Miluše měla mít na mysli přísloví „Důvěřuj, ale prověřuj!!!“, kdy větší obezřetnost byla na místě nejen vůči paní Gitě a jejímu manželovi, ale i vůči úvěrující společnosti a podmínkám uzavřených smluv.

V dnešní době není výjimečné, že se někdo z našich příbuzných či známých může dostat do finančních problémů a může potřebovat naši pomoc. Než se ale k takovému kroku odhodláme, měli bychom pečlivě zvážit, komu pomoc poskytneme. Zda je to osoba, kterou doopravdy dobře známe, jaké jsou příčiny jejích problémů a zda požadovaná pomoc opravdu pomůže jejich odstranění. Obezřetnost je na místě také při uzavírání jakékoliv smlouvy, kterou na sebe bereme nějaký závazek. Je nutné se se smlouvou řádně seznámit, před podepsáním ji zkonzultovat, a to nejen v rámci rodiny, ale nebát se oslovit i organizace poskytující bezplatné poradenství, abychom si byli vědomi všech povinností a rizik dříve, než na nás dolehnou.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.