Foto © Jaromír Čejka

Fotoeditorial: Paneláci

Panelová sídliště představují důležitý urbanistický, architektonický i historický fenomén. Přestože byla nejtypičtější a nejrozšířenější formou hromadné bytové výstavby 50. až 80. let a dnes na sídlištích žijí téměř tři miliony obyvatel České republiky, je výzkum jejich významu a sociokulturní role teprve v počátcích. Po letech jednostranné kritiky a odmítání jsme dnes svědky vzrůstajícího zájmu o téma panelových sídlišť nejen mezi odborníky, ale také mezi širší veřejností

Mapováním fenoménu českých panelových sídlišť se od roku 2013 zabývá výzkumný a výstavní projekt Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu (zkráceně Paneláci), s nímž spolupracují téměř dvě desítky odborníků z řad historiků architektury a umění, památkářů, demografů či urbánních antropologů. Odborným garantem byl historik umění a architektury profesor Rostislav Švácha, institucionálně projekt zaštítilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Ministerstvo kultury ČR projekt podpořilo v rámci grantového programu výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI).

V rámci projektu se ve všech krajských městech České republiky konal cyklus čtrnácti exteriérových výstav Příběh paneláku. Poslední z nich – Příběh paneláku v Praze – mají možnost vidět diváci až do 1. ledna 2018 před Fakultou stavební ČVUT v Praze-Dejvicích. K výstavám vyšel obsáhlý katalog sídlišť, nazvaný Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích (2016) a jeho anglická varianta The Paneláks: Twenty Five Housing Estates in the Czech Republic (2017). V tisku je souborná monografie Paneláci 2: Historie sídlišť v českých zemích 1945–1989, která bude zároveň katalogem k chystané výstavě Bydliště: panelové sídliště. Plány, realizace, bydlení 1945–1989, která se bude konat od 17. ledna do 20. května 2018 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze.

Mnohé o českých sídlištích se můžou zájemci dozvědět také ze specializované mapy sídlišť, jež je přístupná z webových stránek projektu – panelaci.cz. V rámci projektu vznikla také zevrubná fotografická dokumentace vybraných sídlišť. Podívejte se na snímky pražského Jižního Města od Jaromíra Čejky z roku 2015 ve srovnání s jeho staršími pracemi, které vznikly na stejném sídlišti na přelomu 70. a 80. let.

 

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.