Lékařství
Foto © Pixbay

Pacient má právo vědět

Tak už mě přivezli na sál. Nade mnou se sklání sestra a ptá se: “Jak se jmenujete?” To už je dnes třetí člověk z ošetřujícího personálu, který se mě ptá na jméno. Vždyť to mají v papírech, říkám si. Místo rozhořčení bych si ale měla gratulovat. Právě tak se totiž chovají profesionálové. Kontrolují, aby nedošlo k záměně pacienta.

Jedna americká studie, která zkoumala případy špatně či pozdě stanovené diagnózy, konstatovala, že příčinou chyb byl nejčastěji spěch, nepozornost personálu a úzká orientace lékaře. Také u nás máme stále dokonalejší vyšetřovací metody, lékařům však chybí dostatek času na přímou komunikaci s pacientem. Více vnímají pacienta virtuálního, tedy v podstatě  soubor elektronických dat. Přitom komunikace a osobní přístup k pacientovi tvoří třicet procent veškeré lékařské práce!

Nic mi neříkejte, nechám to na vás

Tuto větu slyší lékař v ordinaci stále méně. Pacienti jsou dnes vzdělanější, sami si vyhledávají informace, porovnávají je s jinými zdroji a dožadují se speciálních vyšetření. Je na lékaři, aby postavil nemocného na zem a vysvětlil mu princip jednotlivých zákroků, upozornil na rizika, poukázal na další možnosti a prognózu léčby. Vše by mělo začít už v ordinacích praktických  lékařů. V nemocnici bývá situace složitější. Jen si vzpomeňte: představil se váš ošetřující lékař? Podal vám ruku? Seznámila vás příjmová sestra s režimem na oddělení? Nebo jste plni strachu z nového neznámého prostředí a podlomeni nemocí tápali a získávali informace postupně od ostatních pacientů?

Práva pacienta
Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a denně se stýkat se členy rodiny. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný. Rozbory jeho případu, konzultace, vyšetření a léčba je věcí důvěrnou a musí být prováděny diskrétně. Má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Má právo odmítnout léčbu. Veškeré zprávy a záznamy, týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Pacient má právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.
Zdroj: Centrální etická komise MZ ČR

Jak má komunikace vypadat

V Kardiocentru pražské Nemocnice Na Homolce podepisuje každý pacient informovaný souhlas s výkonem. Na každém pokoji jsou informační tabule, na nichž sestra postup zákroku trpělivě vysvětlí, vybízí k otázkám, rozptyluje obavy. Novinkou na oddělení je popis jednotlivých výkonů na webových stránkách. K dispozici jsou zde také dosavadní výsledky diagnostiky a léčby včetně procenta komplikací. Pacient si může vše prostudovat v klidu domova. Dotaz můžete položit i prostřednictvím emailové adresy kardiologie@homolka.cz.
Po příjmu se pacient dozví vše o chodu zdravotnického zařízení, na sále jsou mu popsány jednotlivé přístroje a při výkonu je neustále informován, co se děje. Samozřejmostí je, že se svěřuje se svými pocity během vyšetření. Ihned je také zpraven o nálezu. Když přijde čas, dostává nejen propouštěcí zprávu, ale také informace o dalším postupu léčby, kontrolách a tabulku s léky a jejich dávkováním. A především: po celou dobu hospitalizace může pacient komunikovat s rodinou.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.