Vital | Rozhovory Společnost Zdraví Inspirace Styl | Archiv | ↑↑
rentgen zlomenina

Osteoporotické zlomeniny

Na 20. října připadá Světový den boje proti osteoporóze (řídnutí kostí). Jedná se o chronické onemocnění, které zpravidla nemá varovné klinické příznaky, ale vede ke zlomeninám a závislosti na dopomoci. Za hlavní osteoporotické zlomeniny se považují fraktury obratlů, dolního předloktí, paží a pánve. Nejzávažnější komplikací osteoporózy jsou ale zlomeniny v oblasti kyčle, na jejichž komplikace umírá během prvního roku pětina pacientů a třetina postižených osob zůstává trvale invalidní.

Pravděpodobnost prodělat během dalšího života nízkotraumatickou zlomeninu má každá druhá žena a každý pátý muž ve věku nad 50 let. V ČR je takových osob 3,8 milionu a v roce 2010 u nich bylo registrováno 72 195 zlomenin. Na léčbu akutních zlomenin v České republice se vynakládá 4,1 miliardy Kč, a dalších 1,4 miliardy Kč stojí léčba starších fraktur. V důsledku stárnutí populace bude v budoucnu nemoc ohrožovat stále více lidí. Do roku 2025 se může počet zlomenin v ČR zvýšit na 98 tisíc ročně.

Významnou roli hraje v prevenci zlomenin včasná diagnóza. Včasnou léčbou lze předejít závažným komplikacím. K prevenci osteoporózy se doporučují u žen po přechodu jednak hormonální, ale také nehormonální léky, které v kostech působí podobně jako estrogeny a snižují riziko zlomenin obratlů, ale v prsní žláze jako antiestrogeny (snižují riziko nádorového onemocnění prsu). Pro ženy i muže s osteoporózou je registrována řada léků, které brzdí nebo zastavují odbourávání kostní hmoty (bisfosfonáty nebo denosumab) a snižují proto riziko zlomenin zejména u pacientů, kterým kostní hmota zrychleně ubývá. O stav svých kostí by se proto měli zajímat zejména ti, kteří po 50. roce věku už prodělali nízkotraumatickou zlomeninu a také všichni pacienti léčení glukokortikoidy.

Liga proti osteoporóze připravila ke Světovému dni boje proti osteoporóze dotazník, jehož vyplněním a zasláním na adresu Ligy získáte informace nejenom o pravděpodobnosti, že proděláte v dalších deseti letech osteoporotickou zlomeninu, ale také o nejbližším zdravotnickém zařízení, zaměřeném na diagnostiku a léčbu osteoporózy. Dotazník je k dispozici také přímo na stránkách Ligy proti osteoporóze. Protože se do dotazníku uvádějí osobní údaje, je dotazník anonymní. Odpověď Liga proto zašle poštou na Vámi zvolenou adresu. Dotazník zašlete poštou na adresu Liga proti osteoporóze, Kesnerka 6, 150 00 Praha 5.