Mapa kriminality.cz – Sledujte jak si vede policie ve vašem městě

O tom, že by bylo dobré po vzoru řady policejních sborů ve světě zveřejnit srozumitelnou formou informace o zjištěné trestné činnosti, se v českých bezpečnostních kruzích hovoří už řadu let. Vždy se ale našla řada důležitějších témat k řešení, a tak tuhle hozenou rukavici nakonec zdvihla pražská neziskovka Otevřená společnost, o.p.s. Od prosince loňského roku tak můžete na stránce www.mapakriminality.cz nalézt policejní statistiku zjištěných trestných činů. […]

O tom, že by bylo dobré po vzoru řady policejních sborů ve světě zveřejnit srozumitelnou formou informace o zjištěné trestné činnosti, se v českých bezpečnostních kruzích hovoří už řadu let. Vždy se ale našla řada důležitějších témat k řešení, a tak tuhle hozenou rukavici nakonec zdvihla pražská neziskovka Otevřená společnost, o.p.s. Od prosince loňského roku tak můžete na stránce www.mapakriminality.cz nalézt policejní statistiku zjištěných trestných činů.

Princip stránky je jednoduchý. Na mapě Česka, rozdělené do 80 územních celků (bývalých okresů), jsou s pomocí barevné škály zobrazeny intenzity trestné činnosti v těchto celcích. K tomu napomáhá tzv. index kriminality ‒ počet zjištěných trestných činů přepočtený na 10 tisíc obyvatel ve zvoleném území. Můžete se tak jedním pohledem dozvědět, zda více zločinu zaznamená policie na Příbramsku či na Mostecku nebo najít nejméně a nejvíce kriminalitou zatížené regiony v Česku. Data jsou aktualizována každý měsíc a lze je prohlížet zpětně až do ledna 2008.

Projekt, který si původně kladl za cíl vynést do přehledné internetové aplikace veřejně dostupné statistiky, se v současnosti dostává do další fáze. Policie ČR a Ministerstvo vnitra ČR se totiž rozhodly projekt podpořit a zpřístupnit pro jeho potřeby další statistiky. Od prosince letošního roku tak jsou dostupná data na úroveň tzv. základních útvarů policie, tedy obvodních oddělení. Těch je v Česku v současnosti 528 a zaujímají území městských čtvrtí nebo části měst ve větších městech anebo území menších měst a přilehlých vesnic. Díky tomu se projektu podařilo dostat na představitelnou úroveň ‒ každý měsíc tak můžete například zkontrolovat, kolik přepadení, vloupání či krádeží zjistila policie v okolí vašeho bydliště či pracoviště.

Cílem je informovaná společnost

V posledních letech se vynořila celá řada internetových aplikací, které zpřístupňují veřejnosti data, která produkují různé instituce veřejné správy. Za tímto vývojem stojí prostá úvaha ‒ čím více mají občané k dispozici informací o činnosti veřejné správy, tím lépe jí mohou porozumět. A navíc je škoda, aby podobné informace, jsou-li už jednou vytvořeny, ležely ladem.

Důvod, proč publikovat policejní data, by měl být tedy zřejmý. Policie, jako jedna ze základních služeb státu, může jenom těžko fungovat dobře bez toho, aby věděla, jak jsou občané s jejím výkonem spokojeni. A tuto zpětnou vazbu mohou občané jenom těžko poskytnout bez informací o tom, co policie dělá a jakých u toho dosahuje úspěchů či neúspěchů.

Mělo by přitom být přirozené, aby se občané mohli zeptat svých místních policistů, co dělají proti trestné činnosti, která se rozmáhá v jejich okolí. Pokud vidí, že určitých trestných činů v jejich okolí přibývá, je zcela na místě očekávání, že policie proti těmto jevům začne postupovat s větším důrazem. Zda to tak skutečně v současné době je, se můžeme dozvědět pouze velice těžko ‒ mít před sebou aktuální data o trestné činnosti je pro takovou komunikaci naprostý základ.

A nejen to ‒ díky těmto informacím mohou také občané zjistit, zda jsou jejich obavy z určitého typu trestné činnosti na místě. Lidé se nejčastěji obávají ohrožení vlastního zdraví a majetku ‒ tzv. pouliční kriminality, jako jsou například krádeže automobilů či jízdních kol, vloupání do sklepů či bytů nebo přepadení na ulici. Tyto trestné činy přitom nejsou rozloženy rovnoměrně ‒ jsou například města a obce, ve kterých nedochází takřka k žádným loupežným přepadením či krádežím automobilů. Strach z nich je ale přítomen v jakémkoli průzkumu, kde jsou občané dotazováni na své obavy z trestné činnosti v okolí svého bydliště.

Na jednu stranu tak data, která jsou publikována na stránce www.mapakriminality.cz, mohou přispět k tomu, že policie se bude více zabývat tím, co občany skutečně trápí. A na druhou stranu díky nim možná alespoň někteří naleznou více klidu, když zjistí, že činy, jichž se obávají, se v jejich okolí vyskytují pouze v mizivé míře nebo vůbec.

K tomu, aby mohli občané dělat podobné závěry, web nabízí několik užitečných funkcí. Kromě zobrazení měsíčního přírůstku trestné činnosti se můžete také podívat, jak si stojí vaše policejní oddělení v porovnání s ostatními ‒ buď pouhým pohledem na mapu, nebo ve formě tabulek. Stránka nabízí možnost vytvoření žebříčků u jednotlivých typů kriminality podle celkového počtu trestných činů, indexu trestné činnosti, ale také podle toho, jak se daří policii tyto trestné činy objasňovat. Pokud vás zajímá, jak se vyvíjí trestná činnost v čase, lze na stránce zobrazit vývoj počtu zjištěných trestných činů na časové ose. A jste-li zvědaví, zda se daří policii lépe ve vašem, nebo v sousedním městě, můžete využít možnost detailního porovnání dvou lokalit podle vašeho výběru. Samozřejmostí pak je možnost přímo se prostřednictvím emailu či telefonu obrátit na „vaše“ policejní oddělení s dotazem či podnětem k zlepšení bezpečnostní situace.

Mapa kriminality
Projekt neziskové organizace Otevřená společnost, o.p.s. Byl spuštěn v prosinci 2012 a v listopadu letošního roku byl zásadně rozšířen. Na webu www.mapakriminality.cz jsou přehlednou formou prezentovány policejní statistiky o zjištěných trestných činech od ledna 2008. Data jsou aktualizována jednou měsíčně. Cílem webu je zpřístupnit široké veřejnosti informace o rozložení trestné činnosti v populaci a podpořit tak komunikaci mezi policií a veřejností o tom, co se policii daří, jaká jsou v různých regionech rizika a co může místní policie dělat pro jejich zmírnění. Web vznikl díky finanční podpoře budapešťské nadace Open Society Justice Initiative.

Ošidná statistika

Jak tomu bývá u jakékoli statistiky, ani čísla o zjištěné trestné činnosti nepředstavují dokonalý odraz skutečnosti, ale spíše její velice dobré přiblížení. Důvodů je celá řada ‒ počínaje tím, že policejní systém zaznamenávání trestných činů má určitá pravidla, která vedou k určitým zkreslením a konče tím, že zdaleka ne o všech trestných činech se policie dozví a zaznamená je. Ne nadarmo se říká, že „statistiky jsou přesné součty nepřesných čísel“.

I přes tyto výhrady jsou však policejní data o zaznamenané trestné činnosti tím nejlepším přiblížením reality, jaké je v Česku v současné době k dispozici. Pokud se vám web www.mapakriminality.cz zalíbí, budeme rádi, když nám napíšete svůj názor nebo návrh, co zlepšit. Cílem projektu je postupně přinášet co nejkvalitnější a pro uživatele nejlépe použitelné informace ‒ stejně jako policie, ani Otevřená společnost se neobejde bez zpětné vazby od uživatelů jejích služeb. Přejeme příjemnou zábavu.

Otevřená společnost, o.p.s. je nevládní nezisková organizace, která působí v Česku od roku 1999. Podporuje spoluúčast občanů na správě věci veřejných, fungování policie jako služby veřejnosti, prosazuje genderovou rovnost ve společnosti a usiluje o zmírňování diskriminace některých skupin občanů. V poslední době se zabývá také otázkou užívání a využitelnosti veřejných prostranství pro aktivní občany. K dosahování těchto cílů v Otevřené společnosti využíváme širokou škálu prostředků ‒ sbíráme a analyzujeme data, monitorujeme činnost a kvalitu fungování veřejné správy, vzděláváme veřejnost a prosazujeme pozitivní systémové změny na legislativní i nelegislativní úrovni.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.