Poradna Linky seniorů

Odborníci z Linky seniorů pomáhají volajícím sdílet jejich radosti i starosti. Dokáží poradit i v konkrétních situacích. Nevyznáte se v právních předpisech nebo potřebujete pomoci se správným postupem? Zeptejte se odborníků na Lince seniorů, rádi vám odpoví.

Praktické rady

Vždy, když vytáčím nějaké číslo, mám obavu, kolik za volání zaplatím. I když jsem poprvé volala na Linku seniorů, nebyla jsem si jistá, zda je skutečně zadarmo. Existují, prosím vás, nějaká pravidla, podle kterých se cena hovoru určuje?

Plně vám rozumím. V dnešní době to vypadá, že se vše řídí jen individuálními tarify a že vlastně ani žádná obecná pravidla neexistují. Naštěstí tomu tak není. Jsou některé předvolby, u kterých je cena garantována. Sama jste zmínila Linku seniorů, která má předvolbu 800. Jedná se o tzv. zelenou linku a čísla začínající tímto trojčíslím jsou pro volajícího vždy zdarma, ať již voláte z pevné linky, veřejného telefonního automatu (tam skutečně nepotřebujete vhodit ani korunu – jen zvednete sluchátko a vytočíte číslo), či mobilního telefonu. Další barevnou linkou je modrá s předvolbou 844. Volání na číslo začínající tímto trojčíslím vás bude stát 2,36 Kč/první dvě minuty a každá další minuta 1,18 Kč. Číslo bílé – začínající 840 či 841 – je zpoplatněné 3,17 Kč/první dvě minuty a 1,58 Kč každá další minuta.
Největší pozor byste si ale měla dát u linek žlutých, začínajících trojčíslím 900, duhových, začínajících 906 a linek, na které již ani nezbyla barva, linek začínajících 909. Ty se souhrně nazývají zábava pro dospělé a pod tímto nicneříkajícím názvem se skrývají především linky erotické. Důležité ale je, že jak linka 900, tak 906 a 909 mají jednotné pravidlo, podle kterého se dá vyčíst na první pohled cena hovorného. Tím pravidlem je, že cenu určuje čtvrté a páté číslo v pořadí. Volání na pomyslné číslo 900451234 Vás tedy bude stát 45 korun na minutu, volání na 906040506 pak 4 Kč za minutu. Vyplývá z toho mj., že žádný hovor nemůže stát více než 99,- Kč za minutu.
Jasné pravidlo platí i u linek krizových. Volání na čísla 150 (hasiči), 155 (záchranka), 156 (městská policie), 158 (policie) a 112 (SOS linka)  jsou vždy zdarma.
Pro více informací se lze obrátit na tel. číslo 800123456, informace Telefoniky O2.

Právní poradna

Rád bych se zeptal, jaký je rozdíl mezi odvoláním a dovoláním u soudu?

Jak správně uvádíte, oba pojmy patří k soudnictví – jedná se o termíny občanského práva. Jak odvolání, tak dovolání jsou tzv. opravné prostředky. Co to znamená? V zásadě se jedná o možnost vyjádřit nesouhlas se soudním rozhodnutím (příp. jen jeho částí) a v zákonné lhůtě pořádat o revizi takového rozhodnutí.
Odvolání je tzv. řádný opravný prostředek. Každé rozhodnutí soudu prvního stupně (okresního, příp. městského) musí obsahovat poučení, že je možné se v 15ti denní lhůtě odvolat. Pokud se tedy dotčený včas odvolá, rozhodnutí nenabude právní moci a musí se jím ještě zabývat soud odvolací (krajský soud). Ten může rozhodnutí zrušit, změnit či potvrdit. Pokud rozhodnutí zruší, vrací jej s doporučením soudu prvního stupně. Takový kolotoč můžete znát z médií, kam se občas dostane informace o vlekoucích se sporech. Někdy chvíli trvá, než se celý zastaví. Dokud ale nerozhodne odvolací soud tak, že rozhodnutí soudu prvního stupně změní či  potvrdí, je možné se dokola odvolávat.
Pokud ale odvolací soud takto rozhodne, není již možné se proti němu odvolat. Řádné opravné prostředky tedy končí a musí nastoupit mimořádné opravné prostředky.
Takovým prostředkem je dovolání. O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud. Podmínky přípustnosti dovolání jsou složité a není zde prostor se jimi zabývat. Obecně lze říci, že dovolat se u Nejvyššího soudu je možné, pokud dotčený napadne právní posouzení věci. Naopak dovolání není přípustné, jedná-li se o domnělé špatné posouzení skutkové.
Institut odvolání a dovolání, stejně tak jako další tzv. procesní práva občanů v rámci občanského práva upravuje zákon číslo 99/1963 Sb. – tzv. občanský soudní řád.
Přeji vám, abyste se nemusel soudit a aby vše šlo srovnat cestou dohody. Pokud to ale jinak nejde, vězte, že soudit se není ostuda a že to patří k demokratické společnosti. Protože jakýkoliv spor není příjemný, mohu vám ještě doporučit volání na bezplatnou Linku seniorů, kde vám mohou její pracovníci poskytnout pomoc, podporu či konzultaci.

Sociální poradna

Moje 85tiletá maminka náhle onemocněla. Pár týdnů strávila v nemocnici a teď bych si ji ráda vzala domů. Je ale v podstatě trvale upoutaná na lůžko. Mám obavu, jak to vše s manželem, který chodí ještě do práce, zvládneme.

V první řadě – je obdivuhodné, že si maminku chcete vzít domů. Řada lidí by možná v podobné situaci přemýšlela o léčebně dlouhodobě nemocných. Pro staré lidi je ale nesmírně důležité, že jsou na sklonku života ve svém prostředí, mezi svými. A pokud budeme mluvit otevřeně – často si doma přejí i zemřít.
Je pochopitelné, že si děláte starosti. V dnešní době již ale existuje systém, který by vám měl vše maximálně ulehčit. Prvním krokem by asi měla být cesta na sociální odbor vašeho příslušného obecního či městského úřadu. Pracovníci tamního úřadu vám poskytnou informace, které sociální služby jsou v oblasti dostupné a předají vám na tyto služby kontakt.
Na sociálním odboru se také žádá o tzv. příspěvek na péči. V tom by vám měl poradit také maminčin praktický lékař. Příspěvek na péči se stanoví podle míry závislosti, rozlišuje čtyři stupně a podle toho také stanoví výši příspěvku. Vše potřebné najdete v zákoně o sociálních službách č. 108/ 2006 Sb., v § 8 a násl.
Napadlo mě ale, že k tomu, abychom vám mohli dobře poradit, máme málo informací. Doporučil bych vám tedy ještě vytočit tel. číslo 800200007, Linku seniorů, kde je možné věcem věnovat větší prostor. Jak pocitovým, tak vztahovým (jak se na věc dívá zbytek rodiny, jak maminka), stejně tak tomu, co přesně by maminka potřebovala a prokonzultovat s pracovníky linky, jaká služba by pro ni byla nejvhodnější.
Nezapomínejte však při péči o maminku v žádném případě na sebe. To je snad to nejdůležitější. Lidé mají často v podobných situacích pocit, že se musí zcela obětovat.
Mnohdy to dojde tak daleko, že mají pocit, že snad při cestě na onen svět osobu, o kterou pečují, předstihnou. Pečujte tedy především o sebe, o váš vztah s manželem a nechte si pomoci s péčí o maminku od odborníků, příbuzných či přátel.
Přeji vám i mamince i dalším zúčastněným, ať se vše daří k všestranné spokojenosti.

Lékař radí

Můj 80tiletý manžel se vrátil z nemocnice se zánětem žil. Musí brát léky na ředění krve a chodit každých 14 dní na kontrolní odběry. Naše paní doktorka má dovolenou a já se nemám koho zeptat – manželovi sice v nemocnici všechno vysvětlili, ale není nám to stále jasné.

Zánět hlubokých žil je způsoben krevní sraženinou, která částečně nebo úplně ucpala průsvit žíly. V nemocnici dostával zpočátku buď přímo do žíly nebo pod kůži látku, která krevní sraženinu neboli trombus (od toho název trombóza) rozpustila. Je třeba pokračovat v ředění krve i po odeznění akutního stavu, obvykle se léky podávají ještě 3 měsíce. Váš manžel užívá nejspíše preparát, který se jmenuje Warfarin. V nemocnici zkontrolovali účinnost léku krevním testem, takzvaným Quickem. S tímto termínem se teď budete setkávat. Zpočátku častěji, později třeba jedenkrát za 6 týdnů bude váš muž chodit na kontroly a podle hladiny quicka mu paní doktorka upraví dávkování léku. Kdyby se objevilo častější krvácení z nosu nebo tvorba modřin, je třeba okamžitě kontaktovat lékaře. Také se dodržují určitá opatření a dieta, obzvlášť než se hladina léku v krvi ustálí. Je třeba se ve větší míře vyvarovat potravin, které obsahují vitamin K (rajčata, zelený salát) a účinnost léku snižují. Alkohol, některá antibiotika, léky proti bolesti a zánětům (Ibuprofen nebo Anopyrin) účinnost léku naopak zvyšují. Mohli by způsobit krvácivé komplikace.
Před jakýmkoli výkonem – operací, trháním zubu či před podáním nitrosvalové injekce, musíte na užívání léku lékaře upozornit. Před plánovanými výkony se vždy asi týden předem vysazuje nebo nahrazuje podkožními injekcemi.
Doufám, že jsem vás příliš nevyděsila, při pravidelných kontrolách je užívání Warfarinu bezpečné, je to velmi účinný lék. Je dobře, že se váš manžel dostal do nemocnice se zánětem žil včas, že nevznikly žádné nebezpečné komplikace a že na léčbu není sám. Má oporu ve starostlivé manželce. Kdybyste se potřebovali ještě poradit, kdykoli ve všední den od 8 do 20 můžete zavolat na Linku seniorů.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.