Foto © Kateřina Drtinová (Loono.cz)

Preventivní prohlídka vám může zachránit život

K doktorovi nikdo nechodí rád, zvlášť když jde o choulostivé partie. Jenže prohlídka, na kterou se vám nechce, může znamenat záchranu života.

Je to zvláštní paradox. V rámci českého zdravotnictví máme hrazený propracovaný a docela štědrý program prevence celé řady chorob, využívá ho ale jen minimum z nás. Dvojnásob to platí o screeningových programech zaměřených na nádorová onemocnění. Přitom rakovina prsu, děložního čípku, prostaty i tlustého střeva a konečníku patří k diagnózám, které české ženy i muže potkávají docela často. Také proto v Česku běží projekt adresného zvaní na preventivní prohlídky. Pokud tuto možnost nevyužíváte, je možné, že vám přijde dopis od vaší zdravotní pojišťovny s doporučením na kontrolu v ordinaci.

Každý měsíc samovyšetření

Pro každou ženu by mělo být samozřejmost. Řeč je o samovyšetření prsou, které je třeba provádět jednou za měsíc. Není to nic složitého, chce to jen cvik. Třeba v podobě absolvování workshopu Sahám si na ně každý měsíc. Tyto akce probíhají po celém Česku a stojí za nimi moc sympatická organizace mladých lékařů a lékařek Loono. Termín a místo konání nejbližšího workshopu najdete na www.loono.cz nebo na www.facebook.com/loonocz.

Vedle toho mají všechny ženy starší 45 let nárok na preventivní mamografické vyšetření prsou, a to jednou za dva roky. Toto vyšetření plně hradí zdravotní pojišťovny. Pokud se vám ale cokoliv na vašich prsou nezdá, vyšetření je zcela na místě okamžitě. I v tomto případě je součástí hrazené zdravotní péče. Více informací najdete také na stránkách projektu Nejsi na to sama. K ženskému zdraví patří také preventivní prohlídky u gynekologa. Ty by měla absolvovat každá žena bez ohledu na věk či počet dětí a vnoučat jednou ročně a opět je hradí zdravotní pojišťovny.

Lékaři mají v současnosti k dispozici jednoduchý test, s jehož pomocí se jim daří s poměrně velkou pravděpodobností rakovinu odhalit ještě v době, kdy je lokálně omezena a je zcela vyléčitelná.

Po padesátce všichni muži

Měl by je po padesátce absolvovat každý muž, přesto se mu řada z nich vyhýbá. Řeč je o preventivním vyšetření, které dokáže odhalit rakovinu prostaty. To je dvojnásob důležité, protože zatím není známa příčina vzniku nádorů prostaty, a proto neexistuje žádná primární prevence ani doporučení, jak tomuto onkologickému onemocnění předejít. Zbývá tak včasné zachycení.

Naštěstí, když se nádor zachytí brzy, má muž velkou šanci na vyléčení. Lékaři mají v současnosti k dispozici jednoduchý test, s jehož pomocí se jim daří s poměrně velkou pravděpodobností rakovinu odhalit ještě v době, kdy je lokálně omezena a je zcela vyléčitelná. Jedná se o otestování hladiny tzv. prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi, kdy u mužů s prostatickým onemocněním je hladina vždy zvýšená. „Muži by si měli nechat udělat krevní odběr už ve 40 letech. Podle jeho hodnoty by pak měly být určeny další intervaly, kdy vyšetření PSA opakovat.“

Riziko nádoru s věkem roste

Riziko vzniku rakoviny prostaty se významně zvyšuje po 50. roce života. „Každý muž by tedy po dosažení tohoto věku měl pravidelně absolvovat preventivní kontroly. Muži po padesátce by měli toto vyšetření absolvovat jednou za 1–2 roky při preventivní prohlídce u praktického lékaře,“ vysvětluje urolog Otakar Čapoun, který působí na Urologické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Nejrozšířenější v Česku je rakovina tlustého střeva a konečníku. Česká republika tak celosvětově patří k zemím, kde se toto onkologické onemocnění vyskytuje vůbec nejčastěji. První příznaky onemocnění jde přitom snadno odhalit podle testu, který vám zajistí váš praktický lékař. Od 50 do 55 let jej máte hrazený jednou ročně, po 55 roce věku 1x za dva roky. Další možností je absolvovat kolonoskopické vyšetření, které dává mnohem spolehlivější výsledky. To je jednou za 10 let hrazeno všem osobám starším 55 let. V případě pochybností o zdravotním stavu či podezření na možné nádorové onemocnění samozřejmě častěji, a to i mladším ročníkům. Více na jdete také na www.kolorektum.cz.

Mám rakovinu, co mě čeká?

Česká republika patří k zemím s vůbec nejkvalitnější onkologickou péčí na světě. Pro nemocné je ale důležité, aby se včas dostali do péče specializovaných komplexních onkologických center, kterých je v Česku třináct a jejich seznam spolu s informacemi o léčbě nádorových onemocnění najdete na stránkách České onkologické společnosti. Zde jsou vám lékaři schopni nabídnout ty nejmodernější způsoby léčby s ohledem na typ, velikost i stádium nádoru.

Ne vždy je nutné podstoupit chemoterapii nebo velkou operaci, existují i šetrnější možnosti léčby. Konzultaci ve specializovaném centru vám může doporučit váš lékař, ale také se můžete objednat sami s tím, že chcete znát další odborný názor na svůj zdravotní stav. Návštěva dalšího odborníka je plně hrazená zdravotními pojišťovnami a máte na ni nárok ze zákona. Tzv. druhý odborný názor je dvojnásob důležitý, pokud je vám doporučován radikální chirurgický zákrok, například odstranění celého prsu.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.