Svět 2050 – 9 miliard lidí

Podle odhadů OSN bude v roce 2050 na světě žít 9 miliard lidí. Největší nárůst bude v rozvojových zemích.

Od posledních odhadů nedošlo k žádným výrazným změnám. Stále předpokládáme, že do roku 2050 vzroste světová populace na 9,1 miliardy. Současné odhady jsou založeny na předpokladu, že celkově klesne porodnost, komentuje odhady Hania Zlotniková z Odboru OSN pro ekonomické a sociální otázky. Zatímco v rozvojových zemích se předpokládá růst z 5,6 miliardy (2009) na 7,9 miliardy (2050), ve vyspělých zemích budou změny minimální (z 1,23 na 1,28 miliardy). V případě, že vyspělé země nebudou přijímat imigranty, dojde v nich dokonce k poklesu počtu obyvatel. Současné odhady může ovlivnit také další vývoj epidemie AIDS.

Světová digitální knihovna UNESCO

Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) ve spolupráci s více než 30 partnerskými institucemi spustila Světovou digitální knihovnu unikátních materiálů z knihoven a archívů celého světa. Internetovou aplikaci lze ovládat v sedmi jazycích – angličtině, arabštině, čínštině, francouzštině, portugalštině, španělštině a ruštině. Obsahuje však manuskripty, mapy, vzácné knihy, filmy, zvukové nahrávky ve více než 40 jazycích světa. Z České republiky jsou k dispozici náhledy do pěti obrazových dokumentů, např. Manifestu Československého lidu v Americe nebo Ďáblovy bible z 13. století. Ze Slovenska jsou k vidění kromě jiného kaligrafie Děvína a Dunaje z dob Rakousko-Uherska. Světová digitální knihovna vznikla ve spolupráci s americkou Kongresovou knihovnou a za technické podpory Alexandrijské knihovny v Egyptě.

Zelený stimul pro planetu

Státy světa budou na konci tohoto roku na konferenci OSN v Kodani hledat řešení nejvážnější hrozby současnosti. Klimatická změna je globálním problémem vyžadujícím globální řešení. Dobrou zprávou je, že vlády států, mezinárodní a regionální instituce, nevládní organizace i jednotlivci dávají jasně najevo, že chtějí být součástí potřebného řešení. Svědčí o tom tisíce iniciativ, nápadů a projektů. Jednou z takových iniciativ je i evropská informační kampaň OSN ke klimatické změně, nazvaná záměrně dvojsmyslně Cool Planet. Jejím iniciátorem a koordinátorem jsou evropské kanceláře OSN, partnery pak nevládní organizace a některé významné osobnosti jako například světoznámá zpěvačka Björk.

Klimatická změna je zásadní problém

Cílem Cool Planet je informovat a také spojovat různé aktéry v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí. Internetová stránka byla spuštěna v únoru na setkání premiérů severských zemí na Islandu. Můžete se na ní dozvědět, co se děje v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí v Evropě, včetně plánovaných akcí, probíhajících projektů a navrhovaných inovací. Jeden z partnerů projektu, výkonný tajemník Rámcové úmluvy OSN o klimatické změně Yvo de Boer říká, že tato kampaň přichází ve chvíli, kdy si svět již plně uvědomuje naléhavost situace. Ze strany politiků ale zatím nebylo vykonáno dost, do praxe nebyly uvedeny odpovídající mechanismy, jež jsou předpokladem pro účinnou koordinovanou reakci světa. Klimatická změna je však vnímána jako zásadní problém, proto lidé přicházejí s nápady a předkládají své návrhy na řešení i navzdory dosud chybějícím finančním prostředkům. Cool Planet právě takové iniciativy prezentuje, říká Yvo de Boer.

Přátelé Cool Planet

Cílem projektu je ve spolupráci s partnery mobilizovat podporu veřejnosti pro novou mezinárodní úmluvu o klimatu, která by měla být uzavřena zástupci vlád států v prosinci v Kodani. Mezi nejvýznamnější partnery patří iniciativa Road to Copenhagen (Cesta do Kodaně), v jejíž čele stojí tři významné ženy – viceprezidentka Evropské komise Margot Wallströmová, bývalá irská prezidentka Mary Robinsonová a zvláštní vyslankyně OSN pro otázku klimatické změny Gro Harlem Brundtlandová. Angažují se v ní i nevládní organizace Good Planet, vedená světoznámým fotografem Yannem Arthusem Bertrandem a islandská nevládní organizace Náttúra, zaštítěná superstar Björk.

Zelená pro zelený růst

Jedním z hlavních světových zastánců ochrany klimatu je šéf Organizace spojených národů Pan Ki-mun. V účinné strategii na snižování emisí skleníkových plynů vidí nejen šanci pro klima a životní prostředí, ale i pro světovou ekonomiku. Potřebujeme silnou dohodu o klimatu. Úspěch na konferenci v Kodani se může stát nejúčinnějším stimulem pro další vývoj světové ekonomiky. Zvedne se vlna inovací a investic do čistých energií. Kodaň musí dát zelenou zelenému hospodářskému růstu. Miliony lidí na celém světě nyní zažívají krušné časy. Přicházejí o práci, příjmy, domovy a někteří se dokonce obávají o příští oběd. V sázce je hodně. Vlády musí postupovat strategicky. Investice do zelené ekonomiky není jen možností volby. Je to chytrá investice do lepší budoucnosti, upozorňuje generální tajemník OSN.

Tato stránka vznikla ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.